SFS 2017:1312 Lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

171312.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.