SFS 2017:1315 Förordning om ändring i förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

171315.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.