SFS 2017:1320 Förordning om ändring i förordningen (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.

171320.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2016:1364) om
statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.;

utfärdad den 18 december 2017.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2016:1364) om statsbidrag till

verksamheter för asylsökande m.fl. ska ha följande lydelse.

8 §

Statsbidrag får även lämnas till kommuner eller kommunalförbund.

Statsbidraget får i sådana fall inte användas för att utföra uppgifter som

kommuner enligt lag eller förordning är skyldiga att utföra.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2017:1320

Utkom från trycket
den 28 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017