SFS 2017:1320 Förordning om ändring i förordningen (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl.

171320.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.