SFS 2017:1321 Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

171321.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.