SFS 2017:1322 Förordning om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

171322.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.