SFS 2017:1325 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

171325.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.