SFS 2017:1329 Förordning om ändring i förordningen (2012:520) om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd

171329.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.