SFS 2017:1330 Förordning om ändring i förordningen (2012:694) om svenskt medborgarskap för vissa myndighetschefer

171330.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.