SFS 2017:1332 Förordning om ändring i förordning (1994:1162) om skeppsmätning

171332.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.