SFS 2017:1343 Lag om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter

171343.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.