SFS 2017:205 Förordning om ändring i förordningen (1995:1079) om Kollegiet för samhällsforskning

170205.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1995:1079) om
Kollegiet för samhällsforskning;

utfärdad den 9 mars 2017.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1995:1079) om Kol-

legiet för samhällsforskning

1 samt 1 § ska ha följande lydelse.

Förordning om Kollegiet för avancerade studier

1 §

2

Vid Uppsala universitet finns Kollegiet för avancerade studier.

Denna förordning träder i kraft den 18 april 2017.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1997:1303.

2 Senaste lydelse 2010:1780.

SFS 2017:205

Utkom från trycket
den 21 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017