SFS 2017:212 Förordning om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

170212.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om hälsoundersökning av barn och unga som
vårdas utanför det egna hemmet;

utfärdad den 16 mars 2017.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om hälsoundersök-

ningar enligt lagen (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som
vårdas utanför det egna hemmet.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2017.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS 2017:212

Utkom från trycket
den 28 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017