SFS 2017:257 Förordning om ändring i förordningen (2016:1332) med instruktion för Tullverket

170257.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2016:1332) med
instruktion för Tullverket;

utfärdad den 30 mars 2017.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2016:1332) med instruktion

för Tullverket ska införas en ny paragraf, 8 a §, av följande lydelse.

8 a §

Tullverket ska vara behörig myndighet enligt lagen (2017:244) om

kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribe-
kämpning, vid kontroller och inspektioner avseende den del av den svenska
avgiften till Europeiska unionen som härrör från tullmedel.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

SFS 2017:257

Utkom från trycket
den 11 april 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017