SFS 2017:261 Förordning om ändring i förordningen (2016:729) om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

170261.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2016:729)
om ändring i patentkungörelsen (1967:838);

utfärdad den 6 april 2017.

Regeringen föreskriver att förordningen (2016:729) om ändring i patent-

kungörelsen (1967:838) ska utgå.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

SFS 2017:261

Utkom från trycket
den 20 april 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017