SFS 2017:263 Förordning om ändring i förordningen (2016:731) om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

170263.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2016:731)
om ändring i förordningen (2007:824) med
instruktion för Kammarkollegiet;

utfärdad den 6 april 2017.

Regeringen föreskriver att förordningen (2016:731) om ändring i förord-

ningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet ska utgå.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

SFS 2017:263

Utkom från trycket
den 20 april 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017