SFS 2017:269 Förordning om ändring i förordningen (2010:1062) med instruktion för Myndigheten för press, radio och tv

170269.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1062) med
instruktion för Myndigheten för press, radio och
tv;

utfärdad den 6 april 2017.

Regeringen föreskriver att 18 § förordningen (2010:1062) med instruktion

för Myndigheten för press, radio och tv ska ha följande lydelse.

18 §

Besluten i granskningsärenden ska sändas till den som ansvarar för

sändningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

SFS 2017:269

Utkom från trycket
den 20 april 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017