SFS 2017:283 Förordning om upphävande av förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag för doktorander

170283.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (1995:938) om
utbildningsbidrag för doktorander;

utfärdad den 13 april 2017.

Regeringen föreskriver att förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag

för doktorander

1 ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2017.

�ldre föreskrifter gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2017 har

beviljats utbildningsbidrag för doktorander,

dock längst till utgången av juni

2022.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Angela �st
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1998:81.

SFS 2017:283

Utkom från trycket
den 25 april 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017