SFS 2017:302 Förordning om ändring i förordningen (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen

170302.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:131) med
instruktion för Sameskolstyrelsen;

utfärdad den 20 april 2017.

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2011:131) med instruktion

för Sameskolstyrelsen ska ha följande lydelse.

13 §

Skolchefen anställs av myndigheten.

Som skolchef får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet

har pedagogisk insikt.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2017.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Katarina Back
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2017:302

Utkom från trycket
den 3 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017