SFS 2017:303 Förordning om upphävande av förordningen (2007:1187) med instruktion för Riksutställningar

170303.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2007:1187) med
instruktion för Riksutställningar;

utfärdad den 20 april 2017.

Regeringen föreskriver att förordningen (2007:1187) med instruktion för

Riksutställningar ska upphöra att gälla vid utgången av maj 2017.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

SFS 2017:303

Utkom från trycket
den 3 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017