SFS 2017:346 Förordning om ikraftträdande av lagen (2016:927) om skatteavtal mellan Sverige och Armenien

170346.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2016:927) om
skatteavtal mellan Sverige och Armenien;

utfärdad den 4 maj 2017.

Regeringen föreskriver att lagen (2016:927) om skatteavtal mellan Sverige

och Armenien ska träda i kraft den 1 juni 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

SFS 2017:346

Utkom från trycket
den 16 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017