SFS 2017:384 Förordning om ändring i förordningen (2015:152) med instruktion för Svenska institutet

170384.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:152) med
instruktion för Svenska institutet;

utfärdad den 18 maj 2017.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2015:152) med instruktion

för Svenska institutet ska ha följande lydelse.

10 §

Till myndigheten hör det svenska kulturhuset i Paris som en enhet

inom myndigheten. Genom denna enhet ska myndigheten öka intresset och
förtroendet för Sverige och svensk kultur och främja utbyte mellan Sverige
och Frankrike inom myndighetens verksamhetsområde. I enheten inryms
Tessinsamlingarna som förvaltas av Nationalmuseum. Nationalmuseum och
Svenska institutet samråder om visning av samlingarna.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANN LINDE

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

SFS 2017:384

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017