SFS 2017:414 Förordning om ändring i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna

170414.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.