SFS 2017:416 Förordning om ändring i förordningen (2014:1517) om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden på privaträttens område

170416.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:GDOOOI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:GDOOOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:GDOOOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:GDOOOK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:GDOOOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:GDOOOI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:GDOOOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:GDOOOI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:GDOOOI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:GDOOOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GDOOOI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:GDOOOI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:GDOOOI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:GDOOOJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:GDOOOI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GDOOOI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2014:1517) om <br/>erk�nnande och verkst�llighet av vissa utl�ndska <br/>avg�randen p� privatr�ttens omr�de;</b></p> <p style="position:absolute;top:287px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 18 maj 2017.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2014:1517) om erk�n-</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">nande och verkst�llighet av vissa utl�ndska avg�randen p� privatr�ttens om-<br/>r�de</p> <p style="position:absolute;top:374px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att 5 och 8 �� ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 12 �, och n�rmast f�re 12 � en ny</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">rubrik av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:442px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett intyg enligt artikel 53 eller 60 i 2012 �rs Bryssel I-f�rordning, enligt</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">artikel 54 i 2000 �rs Bryssel I-f�rordning, artikel 54 i Luganokonventionen<br/>eller enligt artikel 20.2 i den europeiska sm�m�lsf�rordningen utf�rdas av den<br/>domstol som har meddelat avg�randet. Ett intyg enligt artikel 13.3 i 2005 �rs<br/>Haagkonvention utf�rdas av den domstol som har meddelat avg�randet, om<br/>en part beg�r ett s�dant intyg.</p> <p style="position:absolute;top:566px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:566px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">En auktoriserad translator �r beh�rig att g�ra �vers�ttningar enligt artik-</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">larna 57.1 och 57.2 i 2012 �rs Bryssel I-f�rordning och enligt artiklarna 21.2<br/>och 21a.2 i den europeiska sm�m�lsf�rordningen.</p> <p style="position:absolute;top:644px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>Information till parter</b></p> <p style="position:absolute;top:671px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:671px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">S�dan information till parterna som avses i artikel 11 i den europeiska</p> <p style="position:absolute;top:688px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">sm�m�lsf�rordningen ska finnas tillg�nglig p� Domstolsverkets webbplats<br/>f�r Sveriges Domstolar. </p> <p style="position:absolute;top:723px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Det formul�r som avses i artikel 4.5 i den europeiska sm�m�lsf�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:741px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">ska finnas tillg�ngligt b�de vid tingsr�tterna och p� Domstolsverkets webb-<br/>plats f�r Sveriges Domstolar.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Senaste lydelse 2015:549.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:416</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 31 maj 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:416</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:69px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 14 juli 2017.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ANDERS YGEMAN</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Martina L�fstrand<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2014:1517) om
erk�nnande och verkst�llighet av vissa utl�ndska
avg�randen p� privatr�ttens omr�de;

utf�rdad den 18 maj 2017.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2014:1517) om erk�n-

nande och verkst�llighet av vissa utl�ndska avg�randen p� privatr�ttens om-
r�de

dels att 5 och 8 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 12 �, och n�rmast f�re 12 � en ny

rubrik av f�ljande lydelse.

5 �

1

Ett intyg enligt artikel 53 eller 60 i 2012 �rs Bryssel I-f�rordning, enligt

artikel 54 i 2000 �rs Bryssel I-f�rordning, artikel 54 i Luganokonventionen
eller enligt artikel 20.2 i den europeiska sm�m�lsf�rordningen utf�rdas av den
domstol som har meddelat avg�randet. Ett intyg enligt artikel 13.3 i 2005 �rs
Haagkonvention utf�rdas av den domstol som har meddelat avg�randet, om
en part beg�r ett s�dant intyg.

8 �

En auktoriserad translator �r beh�rig att g�ra �vers�ttningar enligt artik-

larna 57.1 och 57.2 i 2012 �rs Bryssel I-f�rordning och enligt artiklarna 21.2
och 21a.2 i den europeiska sm�m�lsf�rordningen.

Information till parter

12 �

S�dan information till parterna som avses i artikel 11 i den europeiska

sm�m�lsf�rordningen ska finnas tillg�nglig p� Domstolsverkets webbplats
f�r Sveriges Domstolar.

Det formul�r som avses i artikel 4.5 i den europeiska sm�m�lsf�rordningen

ska finnas tillg�ngligt b�de vid tingsr�tterna och p� Domstolsverkets webb-
plats f�r Sveriges Domstolar.

1 Senaste lydelse 2015:549.

SFS 2017:416

Utkom fr�n trycket
den 31 maj 2017

background image

2

SFS 2017:416

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Denna f�rordning tr�der i kraft den 14 juli 2017.

P� regeringens v�gnar

ANDERS YGEMAN

Martina L�fstrand
(Justitiedepartementet)

;