SFS 2017:417 Förordning om ändring i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket

170417.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:996) med
instruktion för Migrationsverket;

utfärdad den 18 maj 2017.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2007:996) med instruktion för

Migrationsverket ska ha följande lydelse.

8 §

1

Vid Migrationsverket finns en överdirektör.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Marie Olausson
(Justitiedepartementet)

1 Tidigare 8 § upphävd genom 2009:86.

SFS 2017:417

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017