SFS 2017:420 Förordning om ändring i statsflygsförordningen (1999:1354)

170420.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i statsflygsförordningen (1999:1354);

utfärdad den 18 maj 2017.

Regeringen föreskriver att 5 § statsflygsförordningen (1999:1354) ska ha

följande lydelse.

5 §

De flygplan som avses i 1 § första stycket ska vara baserade på Arlanda

flygplats.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

Charlotte Kugelberg
(Statsrådsberedningen)

SFS 2017:420

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017