SFS 2017:423 Förordning om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

170423.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:GONHNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:GONHNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:GONHNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:GONHNC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:GONHNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:GONHNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:GONHNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:GONHNB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GONHNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:GONHNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:GONHNA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i plan- och byggf�rordningen <br/>(2011:338);</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 18 maj 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">Regeringen f�reskriver i fr�ga om plan- och byggf�rordningen (2011:338) <br/><i>dels </i>att 2 kap. 3 � ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att det ska inf�ras en ny paragraf, 2 kap. 2 a �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r ett planeringsbesked beg�rs ska l�nsstyrelsen underr�tta de stat-</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">liga myndigheter som ber�rs av de fr�gor som beg�ran avser.</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:459px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en statlig myndighet har synpunkter p� ett planf�rslag under samr�-</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">det enligt 1 � eller p� de fr�gor som en beg�ran om planeringsbesked avser<br/>efter underr�ttelse enligt 2 a �, ska myndigheten framf�ra synpunkterna till<br/>l�nsstyrelsen.</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2017.</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">PETER ERIKSSON</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Magnus Corell<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:423</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 31 maj 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i plan- och byggf�rordningen
(2011:338);

utf�rdad den 18 maj 2017.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om plan- och byggf�rordningen (2011:338)
dels att 2 kap. 3 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 2 kap. 2 a �, av f�ljande lydelse.

2 kap.

2 a �

N�r ett planeringsbesked beg�rs ska l�nsstyrelsen underr�tta de stat-

liga myndigheter som ber�rs av de fr�gor som beg�ran avser.

3 �

Om en statlig myndighet har synpunkter p� ett planf�rslag under samr�-

det enligt 1 � eller p� de fr�gor som en beg�ran om planeringsbesked avser
efter underr�ttelse enligt 2 a �, ska myndigheten framf�ra synpunkterna till
l�nsstyrelsen.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2017.

P� regeringens v�gnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(N�ringsdepartementet)

SFS 2017:423

Utkom fr�n trycket
den 31 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;