SFS 2017:433 Förordning om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd

170433.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:193) om statligt
tandvårdsstöd;

utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2008:193) om statligt tand-

vårdsstöd ska ha följande lydelse.

4 §

1

Allmänt tandvårdsbidrag lämnas med 150 kronor om året.

För patienter som fyller lägst 22 år och högst 29 år eller lägst 65 år under

det år som tandvårdsbidraget tidigast kan användas, lämnas bidrag med 300
kronor om året.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2016:1289.

SFS 2017:433

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;