SFS 2017:441 Förordning om ändring i förordningen (1982:270) om allmänna flaggdagar

170441.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:270) om
allmänna flaggdagar;

utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver att förordningen (1982:270) om allmänna flagg-

dagar ska ha följande lydelse.

1 §

Allmänna flaggdagar är

� nyårsdagen,
� den 28 januari; Konungens namnsdag,
� den 12 mars; Kronprinsessans namnsdag,
� påskdagen,
� den 30 april; Konungens födelsedag,
� den 1 maj,
� den 29 maj; veterandagen,
� pingstdagen,
� den 6 juni; Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag,
� midsommardagen,
� den 14 juli; Kronprinsessans födelsedag,
� den 8 augusti; Drottningens namnsdag,
� dag för val i hela riket till riksdagen,
� den 24 oktober; FN-dagen,
� den 6 november; Gustav Adolfsdagen,
� den 10 december; Nobeldagen,
� den 23 december; Drottningens födelsedag,
� juldagen.

Denna förordning träder i kraft den 14 juli 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Katrin Hollunger Wågnert
(Justitiedepartementet)

SFS 2017:441

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017