SFS 2017:446 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

170446.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.