SFS 2017:447 Tullbrottsdatalag

170447.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:ECHBDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:ECHBDB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:ECHBDB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:ECHBDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:ECHBDB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:ECHBDB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:ECHBDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:ECHBDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ECHBDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:ECHBDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:ECHBDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:ECHBDB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:ECHBDB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ECHBDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:ECHBDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:ECHBDB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:ECHBDB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ECHBDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:ECHBDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:ECHBDB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:ECHBDB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ECHBDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:ECHBDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft51{font-size:15px;font-family:ECHBDB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:ECHBDB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft53{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ECHBDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:ECHBDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft61{font-size:15px;font-family:ECHBDB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft62{font-size:14px;font-family:ECHBDB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft63{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ECHBDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:14px;font-family:ECHBDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft71{font-size:15px;font-family:ECHBDB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft72{font-size:14px;font-family:ECHBDB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft73{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ECHBDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:14px;font-family:ECHBDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft81{font-size:15px;font-family:ECHBDB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft82{font-size:14px;font-family:ECHBDB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft83{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ECHBDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft84{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ECHBDB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft90{font-size:14px;font-family:ECHBDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft91{font-size:15px;font-family:ECHBDB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft92{font-size:14px;font-family:ECHCHM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft93{font-size:14px;font-family:ECHBDB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft94{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ECHBDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft100{font-size:14px;font-family:ECHBDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft101{font-size:15px;font-family:ECHBDB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft102{font-size:8px;font-family:ECHBDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft103{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ECHBDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Tullbrottsdatalag;</b></p> <p style="position:absolute;top:229px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 24 maj 2017.</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:307px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap. Lagens syfte och till�mpningsomr�de</b></p> <p style="position:absolute;top:333px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>Lagens syfte</b></p> <p style="position:absolute;top:359px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:359px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Syftet med denna lag �r att ge Tullverket m�jlighet att behandla person-</p> <p style="position:absolute;top:377px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">uppgifter p� ett �ndam�lsenligt s�tt i sin brottsbek�mpande verksamhet och<br/>att skydda m�nniskor mot att deras personliga integritet kr�nks vid s�dan<br/>behandling.</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>Lagens till�mpningsomr�de</b></p> <p style="position:absolute;top:481px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:481px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag g�ller vid Tullverkets behandling av personuppgifter i den</p> <p style="position:absolute;top:498px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">brottsbek�mpande verksamheten, om behandlingen �r helt eller delvis auto-<br/>matiserad eller om personuppgifterna ing�r i eller �r avsedda att ing� i en<br/>strukturerad samling av personuppgifter som �r tillg�ngliga f�r s�kning eller<br/>sammanst�llning enligt s�rskilda kriterier.</p> <p style="position:absolute;top:586px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:585px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">I lagen (2000:343) om internationellt polisi�rt samarbete och i f�reskrif-</p> <p style="position:absolute;top:603px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">ter som regeringen har meddelat i anslutning till den lagen, finns det s�rskilda<br/>best�mmelser om behandling av personuppgifter som f�ljer av internationella<br/>�verenskommelser om polisi�rt samarbete.</p> <p style="position:absolute;top:655px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">I lagen (2013:329) med vissa best�mmelser om skydd f�r personuppgifter</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">vid polissamarbete och straffr�ttsligt samarbete inom Europeiska unionen,<br/>och i f�reskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den lagen,<br/>finns det s�rskilda best�mmelser om behandling av personuppgifter som inom<br/>ramen f�r polissamarbete eller straffr�ttsligt samarbete har �verf�rts fr�n eller<br/>gjorts tillg�ngliga av</p> <p style="position:absolute;top:759px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. en stat som �r medlem i Europeiska unionen (EU),<br/>2. Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein,<br/>3. ett EU-organ, eller<br/>4. ett EU-informationssystem.<br/>Om det i de f�rfattningar som anges i f�rsta och andra styckena finns avvi-</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">kande best�mmelser, ska de till�mpas i st�llet f�r best�mmelserna i denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2016/17:91, bet. 2016/17:SkU28, rskr. 2016/17:269.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:447</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:447</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Lagens till�mpning p� juridiska personer</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Best�mmelserna om personuppgifter i f�ljande paragrafer g�ller ocks�</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">vid behandling av uppgifter om juridiska personer:</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">1. 2 kap. 3 � om personuppgiftsansvar,<br/>2. 2 kap. 57 �� om �ndam�len f�r behandlingen,<br/>3. 2 kap. 11 � om tillg�ngen till personuppgifter,<br/>4. 3 kap. 2 och 3 �� om gemensamt tillg�ngliga uppgifter, och<br/>5. 4 kap. om bevarande och gallring.</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Lagens uppbyggnad</b></p> <p style="position:absolute;top:251px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:251px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">I 2 kap. finns det allm�nna best�mmelser om behandling av person-</p> <p style="position:absolute;top:268px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">uppgifter. </p> <p style="position:absolute;top:285px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r personuppgifter som g�rs eller har gjorts gemensamt tillg�ngliga g�ller</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">�ven 3 kap. </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">I 4 kap. finns det best�mmelser om bevarande och gallring av person-</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">uppgifter.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>2 kap. Allm�nna best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:408px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>F�rh�llandet till personuppgiftslagen</b></p> <p style="position:absolute;top:434px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:433px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Om inte annat anges i 2 �, g�ller denna lag i st�llet f�r person-</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">uppgiftslagen (1998:204).</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:486px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r personuppgifter behandlas enligt denna lag, eller enligt f�reskrifter</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">som har meddelats i anslutning till lagen, g�ller f�ljande best�mmelser i per-<br/>sonuppgiftslagen (1998:204):</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">1. 3 � om definitioner,<br/>2. 8 � om f�rh�llandet till offentlighetsprincipen,<br/>3. 9 � om grundl�ggande krav p� behandling av personuppgifter, dock med</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">undantag f�r f�rsta stycket i) och tredje stycket,</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">4. 22 � om behandling av personnummer och samordningsnummer,<br/>5. 23 och 2527 �� om information till den registrerade,<br/>6. 28 � om r�ttelse,<br/>7. 30 och 31 �� samt 32 � f�rsta stycket om s�kerheten vid behandling,<br/>8. 3335 �� om �verf�ring av personuppgifter till tredjeland,<br/>9. 3841 �� om personuppgiftsombud m.m.,<br/>10. 42 � om upplysningar till allm�nheten om vissa behandlingar,<br/>11. 43 och 44 ��, 45 � f�rsta stycket och 47 � om tillsynsmyndighetens be-</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">fogenheter,</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">12. 48 � om skadest�nd, och<br/>13. 51 � f�rsta stycket, 52 � f�rsta stycket och 53 � om �verklagande.<br/>Om personuppgifter ska gallras enligt denna lag, eller enligt f�reskrifter</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">som har meddelats i anslutning till lagen, g�ller inte 8 � andra stycket person-<br/>uppgiftslagen.</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Information enligt 23 � personuppgiftslagen beh�ver inte l�mnas vid</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">behandling som best�r av insamling av personuppgifter genom bilder eller<br/>ljud. S�dan information beh�ver inte heller l�mnas n�r personuppgifterna<br/>samlas in i samband med larm och det med h�nsyn till omst�ndigheterna inte<br/>finns tid att l�mna informationen.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2017:447</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">F�rbud enligt 44 eller 45 � personuppgiftslagen f�r inte f�renas med vite.</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Personuppgiftsansvar</b></p> <p style="position:absolute;top:121px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:120px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Tullverket �r personuppgiftsansvarigt f�r den behandling av person-</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">uppgifter som myndigheten utf�r.</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Personuppgiftsombud</b></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Tullverket ska utse ett eller flera personuppgiftsombud.</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Myndigheten ska anm�la till tillsynsmyndigheten enligt personupp-</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">giftslagen (1998:204) n�r ett personuppgiftsombud utses eller entledigas.</p> <p style="position:absolute;top:286px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>�ndam�l</b></p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:312px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Personuppgifter f�r behandlas i Tullverkets brottsbek�mpande verksam-</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">het om det beh�vs f�r att </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft33">1. f�rebygga, f�rhindra eller uppt�cka brottslig verksamhet,<br/>2. utreda eller beivra brott, eller<br/>3. fullg�ra de f�rpliktelser som f�ljer av internationella �taganden.</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:416px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Personuppgifter som behandlas enligt 5 � f�r �ven behandlas n�r det �r</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">n�dv�ndigt f�r att tillhandah�lla information som beh�vs i</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">1. brottsbek�mpande verksamhet hos Polismyndigheten, S�kerhetspolisen,</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">Ekobrottsmyndigheten, �klagarmyndigheten, Kustbevakningen och Skatte-<br/>verket,</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. brottsbek�mpande verksamhet hos en utl�ndsk myndighet eller mellan-</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">folklig organisation,</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">3. verksamhet hos Kriminalv�rden f�r att f�rebygga brott och uppr�tth�lla</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">s�kerheten, </p> <p style="position:absolute;top:573px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">4. annan verksamhet som Tullverket ansvarar f�r, om det finns s�rskilda</p> <p style="position:absolute;top:590px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">sk�l att tillhandah�lla informationen,</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft33">5. en myndighets verksamhet<br/>a) om Tullverket enligt lag eller f�rordning �r skyldigt att bist� myndig-</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">heten med viss uppgift, eller</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">b) om informationen tillhandah�lls inom ramen f�r myndighets-</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">�verskridande samverkan mot brott.</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Personuppgifter som behandlas enligt 5 � f�r �ven behandlas om det �r</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">n�dv�ndigt f�r att tillhandah�lla information till riksdagen och regeringen<br/>samt, i den utstr�ckning skyldighet att l�mna uppgifter f�ljer av lag eller f�r-<br/>ordning, till andra.</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">I ett enskilt fall f�r personuppgifter som behandlas enligt 5 � �ven behand-</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">las f�r att tillhandah�lla information f�r n�got annat �ndam�l �n de som anges<br/>i f�rsta och andra styckena, under f�ruts�ttning att �ndam�let inte �r of�ren-<br/>ligt med det �ndam�l f�r vilket uppgifterna samlades in.</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:851px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft30">Personuppgifter f�r ocks� behandlas om</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft33">1. behandlingen �r n�dv�ndig f�r diarief�ring, eller<br/>2. uppgifterna har l�mnats till Tullverket i en anm�lan eller liknande och</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">behandlingen �r n�dv�ndig f�r handl�ggningen.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2017:447</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Personuppgifter fr�n transportf�retag</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft40">Personuppgifter som har l�mnats till Tullverket fr�n transportf�retag</p> <p style="position:absolute;top:94px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">enligt 4 kap. 6 � tullagen (2016:253) eller 15 � lagen (1996:701) om Tullver-<br/>kets befogenheter vid Sveriges gr�ns mot ett annat land inom Europeiska uni-<br/>onen f�r behandlas i den utstr�ckning det �r till�tet enligt dessa lagar och<br/>enbart i den utstr�ckning det beh�vs f�r planering av kontrollverksamheten<br/>och urval av kontrollobjekt.</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Om det beh�vs i ett enskilt fall f�r s�dana personuppgifter behandlas f�r</p> <p style="position:absolute;top:199px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">n�got annat �ndam�l som anges i 5 � och g�ras gemensamt tillg�ngliga.</p> <p style="position:absolute;top:234px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:233px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft40">Vid s�kning i personuppgifter som avses i 8 � f�rsta stycket f�r namn,</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">personnummer, samordningsnummer och andra liknande identi-<br/>tetsbeteckningar anv�ndas som s�kbegrepp bara om uppgifterna avser en per-<br/>son som </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft43">1. �r eller har varit misst�nkt f�r brott,<br/>2. �r misst�nkt f�r att ha ut�vat eller komma att ut�va s�dan brottslig verk-</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">samhet som avses i 3 kap. 2 � f�rsta stycket 1, eller</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">3. �vervakas under de f�ruts�ttningar som anges i 3 kap. 2 � f�rsta stycket</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">2.</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">F�r personuppgifter som har gjorts gemensamt tillg�ngliga g�ller best�m-</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">melserna om s�kning i 3 kap. 57 ��.</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>K�nsliga personuppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:477px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:477px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Uppgifter om en person f�r inte behandlas enbart p� grund av vad som</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">�r k�nt om personens ras eller etniska ursprung, politiska �sikter, religi�sa<br/>eller filosofiska �vertygelse, medlemskap i fackf�rening, h�lsa eller sexualliv.</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Om uppgifter om en person behandlas p� annan grund, f�r de kompletteras</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">med s�dana uppgifter som avses i f�rsta stycket n�r det �r absolut n�dv�ndigt<br/>f�r syftet med behandlingen. Uppgifter som avses i f�rsta stycket f�r ocks�<br/>behandlas med st�d av 7 �.</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Uppgifter som beskriver en persons utseende ska utformas p� ett objektivt</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">s�tt med respekt f�r m�nniskov�rdet.</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Tillg�ngen till personuppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:686px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:686px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Tillg�ngen till personuppgifter ska begr�nsas till vad varje tj�nsteman</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">beh�ver f�r att kunna fullg�ra sina arbetsuppgifter.</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d</p> <p style="position:absolute;top:738px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43">av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela n�rmare f�reskrifter om tillg�ngen till<br/>personuppgifter.</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>Utl�mnande av uppgifter och uppgiftsskyldighet</b></p> <p style="position:absolute;top:825px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:825px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Om det �r f�renligt med svenska intressen, f�r personuppgifter l�mnas</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">till</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft43">1. Interpol,<br/>2. Europol,<br/>3. en polismyndighet eller �klagarmyndighet i en stat som �r ansluten till</p> <p style="position:absolute;top:912px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">Interpol, eller</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2017:447</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">4. en tullmyndighet eller kustbevakning inom Europeiska ekonomiska</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">samarbetsomr�det (EES).</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">S�dana personuppgifter f�r l�mnas om det beh�vs f�r att myndigheten eller</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">organisationen ska kunna f�rebygga, f�rhindra, uppt�cka, utreda eller beivra<br/>brott.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Uppgifter f�r vidare l�mnas till en utl�ndsk myndighet eller mellanfolklig</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">organisation, om utl�mnandet f�ljer av en internationell �verenskommelse<br/>som Sverige har tilltr�tt efter riksdagens godk�nnande.</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:207px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Polismyndigheten, S�kerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, �klagar-</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">myndigheten, Kustbevakningen och Skatteverket har, trots sekretess enligt<br/>21 kap. 3 � f�rsta stycket och 35 kap. 1 � offentlighets- och sekretesslagen<br/>(2009:400), r�tt att ta del av personuppgifter som har gjorts gemensamt till-<br/>g�ngliga, om den mottagande myndigheten beh�ver uppgifterna i sin brotts-<br/>bek�mpande verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:329px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Regeringen kan med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�re-</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">skrifter om att personuppgifter f�r l�mnas ut �ven i andra fall �n som anges i<br/>12 och 13 ��.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Best�mmelser om att uppgifter f�r l�mnas ut finns �ven i offentlighets- och</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">sekretesslagen (2009:400).</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:433px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Personuppgifter som �r n�dv�ndiga f�r att framst�lla r�ttsstatistik ska</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">l�mnas till den myndighet som ansvarar f�r att framst�lla s�dan statistik.</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>Elektroniskt utl�mnande</b></p> <p style="position:absolute;top:521px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:520px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Enstaka personuppgifter f�r l�mnas ut p� medium f�r automatiserad</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">behandling.</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Regeringen kan med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrif-</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">ter om att uppgifter f�r l�mnas ut p� s�dant medium �ven i andra fall.</p> <p style="position:absolute;top:608px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:607px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft50">Utl�mnande genom direkt�tkomst �r till�tet bara i den utstr�ckning</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">som f�ljer av denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Best�mmelser om direkt�tkomst finns i 3 kap. 8 �.</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>3 kap. Gemensamt tillg�ngliga uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:712px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:712px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft50">Detta kapitel inneh�ller s�rskilda best�mmelser f�r behandling av per-</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53">sonuppgifter som g�rs eller har gjorts gemensamt tillg�ngliga i Tullverkets<br/>brottsbek�mpande verksamhet. Uppgifter som endast ett f�tal personer har<br/>r�tt att ta del av anses inte som gemensamt tillg�ngliga.</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Detta kapitel g�ller inte n�r personuppgifter behandlas med st�d av 2 kap.</p> <p style="position:absolute;top:799px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">7 �.</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>Personuppgifter som f�r g�ras gemensamt tillg�ngliga</b></p> <p style="position:absolute;top:869px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:868px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft50">F�ljande personuppgifter f�r g�ras gemensamt tillg�ngliga:</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">1. Uppgifter som kan antas ha samband med misst�nkt brottslig verksam-</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">het, om den misst�nkta verksamheten</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2017:447</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">a) innefattar brott f�r vilket det �r f�reskrivet f�ngelse i ett �r eller d�r�ver,</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">eller</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft63">b) sker systematiskt.<br/>2. Uppgifter som beh�vs f�r �vervakningen av en person, om han eller hon <br/>a) kan antas komma att beg� brott f�r vilket det �r f�reskrivet f�ngelse i tv�</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">�r eller d�r�ver, och </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft63">b) �r allvarligt kriminellt belastad.<br/>3. Uppgifter som f�rekommer i ett �rende om utredning eller beivrande av</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">brott.</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">4. Uppgifter som beh�vs f�r att fullg�ra internationella �taganden, om det</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">kr�vs f�r att den aktuella f�rpliktelsen ska kunna fullg�ras.</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft63">5. Uppgifter som har rapporterats till Tullverkets kommunikationscentral.<br/>Tillg�ngen till uppgifter som g�rs gemensamt tillg�ngliga med st�d av f�r-</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63">sta stycket 2 ska begr�nsas till s�rskilt angivna tj�nstem�n som har till uppgift<br/>att arbeta med �vervakningen. Information om att en person �r f�rem�l f�r<br/>�vervakning f�r dock g�ras tillg�nglig f�r andra.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>S�rskilda upplysningar</b></p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:381px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft60">F�r gemensamt tillg�ngliga uppgifter ska det genom en s�rskild upplys-</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63">ning eller p� n�got annat s�tt framg� f�r vilket n�rmare �ndam�l personupp-<br/>gifterna behandlas. Har personuppgifterna gjorts gemensamt tillg�ngliga med<br/>st�d av 2 � f�rsta stycket 2, ska detta s�rskilt framg�.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft60">Om uppgifter som �r gemensamt tillg�ngliga direkt kan h�nf�ras till en</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63">person som inte �r misst�nkt f�r brott eller f�r att ha ut�vat eller komma att<br/>ut�va s�dan brottslig verksamhet som avses i 2 � f�rsta stycket 1, ska det<br/>genom en s�rskild upplysning eller p� annat s�tt framg� att personen inte �r<br/>misst�nkt.</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Uppgifter om en person som kan antas ha samband med misst�nkt brottslig</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63">verksamhet ska f�rses med en upplysning om uppgiftsl�mnarens trov�rdighet<br/>och uppgifternas riktighet i sak, om inte detta �r on�digt p� grund av s�rskilda<br/>omst�ndigheter. Detsamma g�ller uppgifter om personer som avses i 2 � f�r-<br/>sta stycket 2.</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>S�kning</b></p> <p style="position:absolute;top:695px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:694px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft60">Vid s�kning i personuppgifter som har gjorts gemensamt tillg�ngliga f�r</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63">uppgifter som avsl�jar ras, etniskt ursprung, politiska �sikter, religi�s eller<br/>filosofisk �vertygelse, medlemskap i fackf�rening eller som r�r h�lsa eller<br/>sexualliv inte anv�ndas som s�kbegrepp.</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">F�rsta stycket hindrar inte att uppgifter som beskriver en persons utseende</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft60">anv�nds som s�kbegrepp.</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:816px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft60">Vid s�kning p� namn, personnummer, samordningsnummer eller andra</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft63">liknande identitetsbeteckningar i uppgifter som har gjorts gemensamt till-<br/>g�ngliga f�r endast s�dana uppgifter tas fram som anger att den s�kta perso-<br/>nen</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft63">1. �r anm�ld f�r brott,<br/>2. �r eller har varit misst�nkt f�r brott,</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft70">7</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>SFS 2017:447</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">3. �r misst�nkt f�r att ha ut�vat eller komma att ut�va s�dan brottslig verk-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">samhet som avses i 2 � f�rsta stycket 1,</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft73">4. �vervakas enligt 2 � f�rsta stycket 2, <br/>5. har anm�lt ett brott,<br/>6. �r m�ls�gande i ett �rende som r�r ansvar f�r brott,<br/>7. f�rekommer i ett �rende som vittne eller annan som l�mnar eller har l�m-</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">nat uppgifter eller yttrande,</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft73">8. har gett in eller tillhandah�llits en handling,<br/>9. har bed�mts kunna komma att m�ta ett ingripande med grovt v�ld, eller<br/>10. �r efterlyst.<br/>Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft73">av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om begr�nsning av till-<br/>g�ngen till s�dana uppgifter som avses i f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:294px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft70">Best�mmelserna i 6 � g�ller inte vid</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft73">1. s�kning i en viss handling eller i ett visst �rende, eller<br/>2. s�kning i en uppgiftssamling som har skapats f�r att unders�ka viss</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft73">brottslighet eller vissa kriminella grupperingar och som enbart de som arbetar<br/>i unders�kningen har �tkomst till.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">Best�mmelserna i 6 � g�ller inte heller vid s�kning som utf�rs av s�rskilt</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">angivna tj�nstem�n och som g�rs</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">1. f�r att f�rebygga, f�rhindra eller uppt�cka brottslig verksamhet som</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft73">innefattar brott f�r vilket det �r f�reskrivet f�ngelse i fyra �r eller d�r�ver eller<br/>f�r s�dant �ndam�l som avses i 2 � f�rsta stycket 2, eller</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">2. f�r att utreda brott f�r vilket det �r f�reskrivet f�ngelse i fyra �r eller d�r-</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">�ver.</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft73">av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om under vilka f�ruts�tt-<br/>ningar s�kning f�r �ga rum med st�d av f�rsta och andra styckena. Reger-<br/>ingen kan med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om<br/>ytterligare undantag fr�n 6 �.</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>Direkt�tkomst</b></p> <p style="position:absolute;top:642px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:642px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft70">Polismyndigheten, S�kerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, �klagar-</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft73">myndigheten, Kustbevakningen och Skatteverket f�r medges direkt�tkomst<br/>till personuppgifter i Tullverkets brottsbek�mpande verksamhet. Direkt�t-<br/>komsten f�r endast avse personuppgifter som �r gemensamt tillg�ngliga.</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">En myndighet som har medgetts direkt�tkomst ansvarar f�r att tillg�ngen</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft73">till personuppgifter begr�nsas till vad varje tj�nsteman beh�ver f�r att kunna<br/>fullg�ra sina arbetsuppgifter. </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft73">av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela n�rmare f�reskrifter om omfattningen<br/>av direkt�tkomsten samt om beh�righet och s�kerhet.</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>4 kap. Bevarande och gallring av personuppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:869px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>Generella best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:895px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:895px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft70">Personuppgifter f�r inte bevaras under l�ngre tid �n vad som beh�vs f�r</p> <p style="position:absolute;top:912px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">n�got eller n�gra av de �ndam�l som anges i lagen.</p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft80">8</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft81"><b>SFS 2017:447</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">I f�ljande paragrafer anges hur l�nge uppgifter som behandlas automatise-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">rat l�ngst f�r bevaras:</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft83">1. 3 och 4 �� om uppgifter som inte har gjorts gemensamt tillg�ngliga,<br/>2. 57 �� om uppgifter i �renden om utredning eller beivrande av brott som</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">har gjorts gemensamt tillg�ngliga, och</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">3. 9 och 10 �� om andra uppgifter som har gjorts gemensamt tillg�ngliga</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">�n som anges i 2.</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:190px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft80">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">1. att vissa kategorier av personuppgifter f�r bevaras i den brotts-</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft83">bek�mpande verksamheten under l�ngre tid �n vad som anges i 6, 7, 9 och<br/>10 ��,</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">2. att personuppgifter, med avvikelse fr�n 3 � f�rsta stycket, 9 och 10 ��,</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">f�r bevaras f�r historiska, statistiska eller vetenskapliga �ndam�l, och</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">3. digital arkivering.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>Personuppgifter som inte har gjorts gemensamt tillg�ngliga</b></p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:381px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft80">Personuppgifter som behandlas automatiserat och som inte har gjorts</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft83">gemensamt tillg�ngliga ska, om de behandlas i ett �rende, gallras senast ett �r<br/>efter det att �rendet avslutades. Om de inte kan h�nf�ras till ett �rende, ska<br/>uppgifterna gallras senast ett �r efter det att de behandlades automatiserat f�r-<br/>sta g�ngen.</p> <p style="position:absolute;top:468px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">F�rsta stycket g�ller inte personuppgifter i �renden om utredning eller be-</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft80">ivrande av brott.</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:520px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft80">I 4 kap. 8 � tullagen (2016:253) och 16 � lagen (1996:701) om Tullver-</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft83">kets befogenheter vid Sveriges gr�ns mot ett annat land inom Europeiska uni-<br/>onen finns best�mmelser om lagring och f�rst�ring av vissa uppgifter fr�n<br/>transportf�retag. </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft84"><b>Gemensamt tillg�ngliga uppgifter i �renden om utredning eller <br/>beivrande av brott</b></p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:660px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft80">I 6 och 7 �� anges hur l�nge personuppgifter i vissa �renden om utred-</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft83">ning eller beivrande av brott som har gjorts gemensamt tillg�ngliga f�r beva-<br/>ras i Tullverkets brottsbek�mpande verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:729px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft80">Om en brottsanm�lan avskrivs p� grund av att den p�st�dda g�rningen</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft83">inte utg�r brott, f�r personuppgifterna i anm�lan inte l�ngre behandlas i Tull-<br/>verkets brottsbek�mpande verksamhet. Om en brottsanm�lan i annat fall inte<br/>har lett till f�runders�kning eller annan motsvarande utredning, f�r person-<br/>uppgifterna inte behandlas i Tullverkets brottsbek�mpande verksamhet n�r<br/>�tal inte l�ngre f�r v�ckas f�r brottet.</p> <p style="position:absolute;top:851px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft82"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:851px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft80">Om en f�runders�kning har lett till �tal eller annan domstolspr�vning,</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft83">f�r personuppgifterna i f�runders�kningen inte behandlas i Tullverkets brotts-<br/>bek�mpande verksamhet n�r det har f�rflutit fem �r efter utg�ngen av det<br/>kalender�r d� domen, eller det beslut som meddelades med anledning av<br/>talan, fick laga kraft.</p> </div> <div id="page9-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft90">9</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft91"><b>SFS 2017:447</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">Om en f�runders�kning har lagts ned eller avslutats p� annat s�tt �n genom</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft94">�tal, f�r personuppgifterna i f�runders�kningen inte behandlas i Tullverkets<br/>brottsbek�mpande verksamhet<i> </i>n�r det har f�rflutit fem �r efter utg�ngen av<br/>det kalender�r d� �klagarens eller f�runders�kningsledarens beslut meddela-<br/>des.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">F�rsta och andra styckena g�ller �ven personuppgifter i andra utredningar</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">som handl�ggs enligt best�mmelser i 23 kap. r�tteg�ngsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft93"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:190px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft90">Om en f�runders�kning mot en person har lagts ned, om ett �tal har</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft94">lagts ned eller om en frik�nnande dom har f�tt laga kraft, f�r personen inte<br/>l�ngre vara s�kbar som misst�nkt.</p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft93"><b>�vriga gemensamt tillg�ngliga uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:294px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft93"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:294px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft90">Personuppgifter som har gjorts gemensamt tillg�ngliga enligt 3 kap. 2 �</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">f�rsta stycket 1 eller 2 ska gallras enligt andrafj�rde styckena.</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">Uppgifter som kan antas ha samband med s�dan brottslig verksamhet som</p> <p style="position:absolute;top:346px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft94">anges i 3 kap. 2 � f�rsta stycket 1 ska gallras senast tre �r efter utg�ngen av<br/>det kalender�r d� registreringen avseende personen gjordes. Uppgifter som<br/>kan antas ha samband med brottslig verksamhet som innefattar brott f�r vilket<br/>det �r f�reskrivet f�ngelse i tv� �r eller d�r�ver ska dock gallras senast fem �r<br/>efter utg�ngen av det kalender�r d� registreringen gjordes. Om en ny registre-<br/>ring betr�ffande personen g�rs f�re utg�ngen av gallringsfristen, beh�ver de<br/>uppgifter som finns om personen inte gallras s� l�nge n�gon av uppgifterna<br/>om honom eller henne f�r bevaras.</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">Uppgifter som har behandlats i samband med s�dan �vervakning som avses</p> <p style="position:absolute;top:503px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft94">i 3 kap. 2 � f�rsta stycket 2 ska gallras senast tio �r efter utg�ngen av det<br/>kalender�r d� den senaste registreringen avseende personen gjordes.</p> <p style="position:absolute;top:538px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">Den tid d� en misst�nkt eller �vervakad person avtj�nar ett f�ngelsestraff</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft94">eller genomg�r sluten ungdomsv�rd eller r�ttspsykiatrisk v�rd med s�rskild<br/>utskrivningspr�vning ska inte r�knas med vid ber�kningen av de frister som<br/>anges i andra och tredje styckena.</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft93"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:625px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft90">Personuppgifter som har gjorts gemensamt tillg�ngliga enligt 3 kap.</p> <p style="position:absolute;top:642px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">2 � f�rsta stycket 4 eller 5 ska gallras enligt andra eller tredje stycket.</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">Uppgifter som har behandlats med st�d av 3 kap. 2 � f�rsta stycket 4 ska</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft94">gallras senast ett �r efter utg�ngen av det kalender�r d� �rendet som uppgif-<br/>terna behandlades i avslutades.</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">Uppgifter som har behandlats med st�d av 3 kap. 2 � f�rsta stycket 5 ska</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft94">gallras senast ett �r efter utg�ngen av det kalender�r d� de behandlades auto-<br/>matiserat f�rsta g�ngen.</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft94">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2017.<br/>2. Genom lagen upph�vs lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i</p> <p style="position:absolute;top:817px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">Tullverkets brottsbek�mpande verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:835px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">3. F�ljande best�mmelser i denna lag beh�ver inte till�mpas f�rr�n den 1</p> <p style="position:absolute;top:852px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">januari 2019 </p> <p style="position:absolute;top:870px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">a) 3 kap. 6 och 7 �� om s�kning, </p> </div> <div id="page10-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft100">10</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft101"><b>SFS 2017:447</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft102">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft102">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">b) 4 kap. 6 och 7 �� om behandling av personuppgifter i brottsanm�l-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft103">ningar, avslutade f�runders�kningar och andra utredningar som handl�ggs<br/>enligt best�mmelserna i 23 kap. r�tteg�ngsbalken, och </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">c) 4 kap. 8 � om s�kning.</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft100">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft100">STEFAN L�FVEN</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft103">MAGDALENA ANDERSSON<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Tullbrottsdatalag;

utf�rdad den 24 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs f�ljande.

1 kap. Lagens syfte och till�mpningsomr�de

Lagens syfte

1 �

Syftet med denna lag �r att ge Tullverket m�jlighet att behandla person-

uppgifter p� ett �ndam�lsenligt s�tt i sin brottsbek�mpande verksamhet och
att skydda m�nniskor mot att deras personliga integritet kr�nks vid s�dan
behandling.

Lagens till�mpningsomr�de

2 �

Denna lag g�ller vid Tullverkets behandling av personuppgifter i den

brottsbek�mpande verksamheten, om behandlingen �r helt eller delvis auto-
matiserad eller om personuppgifterna ing�r i eller �r avsedda att ing� i en
strukturerad samling av personuppgifter som �r tillg�ngliga f�r s�kning eller
sammanst�llning enligt s�rskilda kriterier.

3 �

I lagen (2000:343) om internationellt polisi�rt samarbete och i f�reskrif-

ter som regeringen har meddelat i anslutning till den lagen, finns det s�rskilda
best�mmelser om behandling av personuppgifter som f�ljer av internationella
�verenskommelser om polisi�rt samarbete.

I lagen (2013:329) med vissa best�mmelser om skydd f�r personuppgifter

vid polissamarbete och straffr�ttsligt samarbete inom Europeiska unionen,
och i f�reskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den lagen,
finns det s�rskilda best�mmelser om behandling av personuppgifter som inom
ramen f�r polissamarbete eller straffr�ttsligt samarbete har �verf�rts fr�n eller
gjorts tillg�ngliga av

1. en stat som �r medlem i Europeiska unionen (EU),
2. Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein,
3. ett EU-organ, eller
4. ett EU-informationssystem.
Om det i de f�rfattningar som anges i f�rsta och andra styckena finns avvi-

kande best�mmelser, ska de till�mpas i st�llet f�r best�mmelserna i denna lag.

1 Prop. 2016/17:91, bet. 2016/17:SkU28, rskr. 2016/17:269.

SFS 2017:447

Utkom fr�n trycket
den 7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:447

Lagens till�mpning p� juridiska personer

4 �

Best�mmelserna om personuppgifter i f�ljande paragrafer g�ller ocks�

vid behandling av uppgifter om juridiska personer:

1. 2 kap. 3 � om personuppgiftsansvar,
2. 2 kap. 57 �� om �ndam�len f�r behandlingen,
3. 2 kap. 11 � om tillg�ngen till personuppgifter,
4. 3 kap. 2 och 3 �� om gemensamt tillg�ngliga uppgifter, och
5. 4 kap. om bevarande och gallring.

Lagens uppbyggnad

5 �

I 2 kap. finns det allm�nna best�mmelser om behandling av person-

uppgifter.

F�r personuppgifter som g�rs eller har gjorts gemensamt tillg�ngliga g�ller

�ven 3 kap.

I 4 kap. finns det best�mmelser om bevarande och gallring av person-

uppgifter.

2 kap. Allm�nna best�mmelser

F�rh�llandet till personuppgiftslagen

1 �

Om inte annat anges i 2 �, g�ller denna lag i st�llet f�r person-

uppgiftslagen (1998:204).

2 �

N�r personuppgifter behandlas enligt denna lag, eller enligt f�reskrifter

som har meddelats i anslutning till lagen, g�ller f�ljande best�mmelser i per-
sonuppgiftslagen (1998:204):

1. 3 � om definitioner,
2. 8 � om f�rh�llandet till offentlighetsprincipen,
3. 9 � om grundl�ggande krav p� behandling av personuppgifter, dock med

undantag f�r f�rsta stycket i) och tredje stycket,

4. 22 � om behandling av personnummer och samordningsnummer,
5. 23 och 2527 �� om information till den registrerade,
6. 28 � om r�ttelse,
7. 30 och 31 �� samt 32 � f�rsta stycket om s�kerheten vid behandling,
8. 3335 �� om �verf�ring av personuppgifter till tredjeland,
9. 3841 �� om personuppgiftsombud m.m.,
10. 42 � om upplysningar till allm�nheten om vissa behandlingar,
11. 43 och 44 ��, 45 � f�rsta stycket och 47 � om tillsynsmyndighetens be-

fogenheter,

12. 48 � om skadest�nd, och
13. 51 � f�rsta stycket, 52 � f�rsta stycket och 53 � om �verklagande.
Om personuppgifter ska gallras enligt denna lag, eller enligt f�reskrifter

som har meddelats i anslutning till lagen, g�ller inte 8 � andra stycket person-
uppgiftslagen.

Information enligt 23 � personuppgiftslagen beh�ver inte l�mnas vid

behandling som best�r av insamling av personuppgifter genom bilder eller
ljud. S�dan information beh�ver inte heller l�mnas n�r personuppgifterna
samlas in i samband med larm och det med h�nsyn till omst�ndigheterna inte
finns tid att l�mna informationen.

background image

3

SFS 2017:447

F�rbud enligt 44 eller 45 � personuppgiftslagen f�r inte f�renas med vite.

Personuppgiftsansvar

3 �

Tullverket �r personuppgiftsansvarigt f�r den behandling av person-

uppgifter som myndigheten utf�r.

Personuppgiftsombud

4 �

Tullverket ska utse ett eller flera personuppgiftsombud.

Myndigheten ska anm�la till tillsynsmyndigheten enligt personupp-

giftslagen (1998:204) n�r ett personuppgiftsombud utses eller entledigas.

�ndam�l

5 �

Personuppgifter f�r behandlas i Tullverkets brottsbek�mpande verksam-

het om det beh�vs f�r att

1. f�rebygga, f�rhindra eller uppt�cka brottslig verksamhet,
2. utreda eller beivra brott, eller
3. fullg�ra de f�rpliktelser som f�ljer av internationella �taganden.

6 �

Personuppgifter som behandlas enligt 5 � f�r �ven behandlas n�r det �r

n�dv�ndigt f�r att tillhandah�lla information som beh�vs i

1. brottsbek�mpande verksamhet hos Polismyndigheten, S�kerhetspolisen,

Ekobrottsmyndigheten, �klagarmyndigheten, Kustbevakningen och Skatte-
verket,

2. brottsbek�mpande verksamhet hos en utl�ndsk myndighet eller mellan-

folklig organisation,

3. verksamhet hos Kriminalv�rden f�r att f�rebygga brott och uppr�tth�lla

s�kerheten,

4. annan verksamhet som Tullverket ansvarar f�r, om det finns s�rskilda

sk�l att tillhandah�lla informationen,

5. en myndighets verksamhet
a) om Tullverket enligt lag eller f�rordning �r skyldigt att bist� myndig-

heten med viss uppgift, eller

b) om informationen tillhandah�lls inom ramen f�r myndighets-

�verskridande samverkan mot brott.

Personuppgifter som behandlas enligt 5 � f�r �ven behandlas om det �r

n�dv�ndigt f�r att tillhandah�lla information till riksdagen och regeringen
samt, i den utstr�ckning skyldighet att l�mna uppgifter f�ljer av lag eller f�r-
ordning, till andra.

I ett enskilt fall f�r personuppgifter som behandlas enligt 5 � �ven behand-

las f�r att tillhandah�lla information f�r n�got annat �ndam�l �n de som anges
i f�rsta och andra styckena, under f�ruts�ttning att �ndam�let inte �r of�ren-
ligt med det �ndam�l f�r vilket uppgifterna samlades in.

7 �

Personuppgifter f�r ocks� behandlas om

1. behandlingen �r n�dv�ndig f�r diarief�ring, eller
2. uppgifterna har l�mnats till Tullverket i en anm�lan eller liknande och

behandlingen �r n�dv�ndig f�r handl�ggningen.

background image

4

SFS 2017:447

Personuppgifter fr�n transportf�retag

8 �

Personuppgifter som har l�mnats till Tullverket fr�n transportf�retag

enligt 4 kap. 6 � tullagen (2016:253) eller 15 � lagen (1996:701) om Tullver-
kets befogenheter vid Sveriges gr�ns mot ett annat land inom Europeiska uni-
onen f�r behandlas i den utstr�ckning det �r till�tet enligt dessa lagar och
enbart i den utstr�ckning det beh�vs f�r planering av kontrollverksamheten
och urval av kontrollobjekt.

Om det beh�vs i ett enskilt fall f�r s�dana personuppgifter behandlas f�r

n�got annat �ndam�l som anges i 5 � och g�ras gemensamt tillg�ngliga.

9 �

Vid s�kning i personuppgifter som avses i 8 � f�rsta stycket f�r namn,

personnummer, samordningsnummer och andra liknande identi-
tetsbeteckningar anv�ndas som s�kbegrepp bara om uppgifterna avser en per-
son som

1. �r eller har varit misst�nkt f�r brott,
2. �r misst�nkt f�r att ha ut�vat eller komma att ut�va s�dan brottslig verk-

samhet som avses i 3 kap. 2 � f�rsta stycket 1, eller

3. �vervakas under de f�ruts�ttningar som anges i 3 kap. 2 � f�rsta stycket

2.

F�r personuppgifter som har gjorts gemensamt tillg�ngliga g�ller best�m-

melserna om s�kning i 3 kap. 57 ��.

K�nsliga personuppgifter

10 �

Uppgifter om en person f�r inte behandlas enbart p� grund av vad som

�r k�nt om personens ras eller etniska ursprung, politiska �sikter, religi�sa
eller filosofiska �vertygelse, medlemskap i fackf�rening, h�lsa eller sexualliv.

Om uppgifter om en person behandlas p� annan grund, f�r de kompletteras

med s�dana uppgifter som avses i f�rsta stycket n�r det �r absolut n�dv�ndigt
f�r syftet med behandlingen. Uppgifter som avses i f�rsta stycket f�r ocks�
behandlas med st�d av 7 �.

Uppgifter som beskriver en persons utseende ska utformas p� ett objektivt

s�tt med respekt f�r m�nniskov�rdet.

Tillg�ngen till personuppgifter

11 �

Tillg�ngen till personuppgifter ska begr�nsas till vad varje tj�nsteman

beh�ver f�r att kunna fullg�ra sina arbetsuppgifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d

av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela n�rmare f�reskrifter om tillg�ngen till
personuppgifter.

Utl�mnande av uppgifter och uppgiftsskyldighet

12 �

Om det �r f�renligt med svenska intressen, f�r personuppgifter l�mnas

till

1. Interpol,
2. Europol,
3. en polismyndighet eller �klagarmyndighet i en stat som �r ansluten till

Interpol, eller

background image

5

SFS 2017:447

4. en tullmyndighet eller kustbevakning inom Europeiska ekonomiska

samarbetsomr�det (EES).

S�dana personuppgifter f�r l�mnas om det beh�vs f�r att myndigheten eller

organisationen ska kunna f�rebygga, f�rhindra, uppt�cka, utreda eller beivra
brott.

Uppgifter f�r vidare l�mnas till en utl�ndsk myndighet eller mellanfolklig

organisation, om utl�mnandet f�ljer av en internationell �verenskommelse
som Sverige har tilltr�tt efter riksdagens godk�nnande.

13 �

Polismyndigheten, S�kerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, �klagar-

myndigheten, Kustbevakningen och Skatteverket har, trots sekretess enligt
21 kap. 3 � f�rsta stycket och 35 kap. 1 � offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400), r�tt att ta del av personuppgifter som har gjorts gemensamt till-
g�ngliga, om den mottagande myndigheten beh�ver uppgifterna i sin brotts-
bek�mpande verksamhet.

14 �

Regeringen kan med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�re-

skrifter om att personuppgifter f�r l�mnas ut �ven i andra fall �n som anges i
12 och 13 ��.

Best�mmelser om att uppgifter f�r l�mnas ut finns �ven i offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400).

15 �

Personuppgifter som �r n�dv�ndiga f�r att framst�lla r�ttsstatistik ska

l�mnas till den myndighet som ansvarar f�r att framst�lla s�dan statistik.

Elektroniskt utl�mnande

16 �

Enstaka personuppgifter f�r l�mnas ut p� medium f�r automatiserad

behandling.

Regeringen kan med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrif-

ter om att uppgifter f�r l�mnas ut p� s�dant medium �ven i andra fall.

17 �

Utl�mnande genom direkt�tkomst �r till�tet bara i den utstr�ckning

som f�ljer av denna lag.

Best�mmelser om direkt�tkomst finns i 3 kap. 8 �.

3 kap. Gemensamt tillg�ngliga uppgifter

1 �

Detta kapitel inneh�ller s�rskilda best�mmelser f�r behandling av per-

sonuppgifter som g�rs eller har gjorts gemensamt tillg�ngliga i Tullverkets
brottsbek�mpande verksamhet. Uppgifter som endast ett f�tal personer har
r�tt att ta del av anses inte som gemensamt tillg�ngliga.

Detta kapitel g�ller inte n�r personuppgifter behandlas med st�d av 2 kap.

7 �.

Personuppgifter som f�r g�ras gemensamt tillg�ngliga

2 �

F�ljande personuppgifter f�r g�ras gemensamt tillg�ngliga:

1. Uppgifter som kan antas ha samband med misst�nkt brottslig verksam-

het, om den misst�nkta verksamheten

background image

6

SFS 2017:447

a) innefattar brott f�r vilket det �r f�reskrivet f�ngelse i ett �r eller d�r�ver,

eller

b) sker systematiskt.
2. Uppgifter som beh�vs f�r �vervakningen av en person, om han eller hon
a) kan antas komma att beg� brott f�r vilket det �r f�reskrivet f�ngelse i tv�

�r eller d�r�ver, och

b) �r allvarligt kriminellt belastad.
3. Uppgifter som f�rekommer i ett �rende om utredning eller beivrande av

brott.

4. Uppgifter som beh�vs f�r att fullg�ra internationella �taganden, om det

kr�vs f�r att den aktuella f�rpliktelsen ska kunna fullg�ras.

5. Uppgifter som har rapporterats till Tullverkets kommunikationscentral.
Tillg�ngen till uppgifter som g�rs gemensamt tillg�ngliga med st�d av f�r-

sta stycket 2 ska begr�nsas till s�rskilt angivna tj�nstem�n som har till uppgift
att arbeta med �vervakningen. Information om att en person �r f�rem�l f�r
�vervakning f�r dock g�ras tillg�nglig f�r andra.

S�rskilda upplysningar

3 �

F�r gemensamt tillg�ngliga uppgifter ska det genom en s�rskild upplys-

ning eller p� n�got annat s�tt framg� f�r vilket n�rmare �ndam�l personupp-
gifterna behandlas. Har personuppgifterna gjorts gemensamt tillg�ngliga med
st�d av 2 � f�rsta stycket 2, ska detta s�rskilt framg�.

4 �

Om uppgifter som �r gemensamt tillg�ngliga direkt kan h�nf�ras till en

person som inte �r misst�nkt f�r brott eller f�r att ha ut�vat eller komma att
ut�va s�dan brottslig verksamhet som avses i 2 � f�rsta stycket 1, ska det
genom en s�rskild upplysning eller p� annat s�tt framg� att personen inte �r
misst�nkt.

Uppgifter om en person som kan antas ha samband med misst�nkt brottslig

verksamhet ska f�rses med en upplysning om uppgiftsl�mnarens trov�rdighet
och uppgifternas riktighet i sak, om inte detta �r on�digt p� grund av s�rskilda
omst�ndigheter. Detsamma g�ller uppgifter om personer som avses i 2 � f�r-
sta stycket 2.

S�kning

5 �

Vid s�kning i personuppgifter som har gjorts gemensamt tillg�ngliga f�r

uppgifter som avsl�jar ras, etniskt ursprung, politiska �sikter, religi�s eller
filosofisk �vertygelse, medlemskap i fackf�rening eller som r�r h�lsa eller
sexualliv inte anv�ndas som s�kbegrepp.

F�rsta stycket hindrar inte att uppgifter som beskriver en persons utseende

anv�nds som s�kbegrepp.

6 �

Vid s�kning p� namn, personnummer, samordningsnummer eller andra

liknande identitetsbeteckningar i uppgifter som har gjorts gemensamt till-
g�ngliga f�r endast s�dana uppgifter tas fram som anger att den s�kta perso-
nen

1. �r anm�ld f�r brott,
2. �r eller har varit misst�nkt f�r brott,

background image

7

SFS 2017:447

3. �r misst�nkt f�r att ha ut�vat eller komma att ut�va s�dan brottslig verk-

samhet som avses i 2 � f�rsta stycket 1,

4. �vervakas enligt 2 � f�rsta stycket 2,
5. har anm�lt ett brott,
6. �r m�ls�gande i ett �rende som r�r ansvar f�r brott,
7. f�rekommer i ett �rende som vittne eller annan som l�mnar eller har l�m-

nat uppgifter eller yttrande,

8. har gett in eller tillhandah�llits en handling,
9. har bed�mts kunna komma att m�ta ett ingripande med grovt v�ld, eller
10. �r efterlyst.
Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d

av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om begr�nsning av till-
g�ngen till s�dana uppgifter som avses i f�rsta stycket.

7 �

Best�mmelserna i 6 � g�ller inte vid

1. s�kning i en viss handling eller i ett visst �rende, eller
2. s�kning i en uppgiftssamling som har skapats f�r att unders�ka viss

brottslighet eller vissa kriminella grupperingar och som enbart de som arbetar
i unders�kningen har �tkomst till.

Best�mmelserna i 6 � g�ller inte heller vid s�kning som utf�rs av s�rskilt

angivna tj�nstem�n och som g�rs

1. f�r att f�rebygga, f�rhindra eller uppt�cka brottslig verksamhet som

innefattar brott f�r vilket det �r f�reskrivet f�ngelse i fyra �r eller d�r�ver eller
f�r s�dant �ndam�l som avses i 2 � f�rsta stycket 2, eller

2. f�r att utreda brott f�r vilket det �r f�reskrivet f�ngelse i fyra �r eller d�r-

�ver.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d

av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om under vilka f�ruts�tt-
ningar s�kning f�r �ga rum med st�d av f�rsta och andra styckena. Reger-
ingen kan med st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om
ytterligare undantag fr�n 6 �.

Direkt�tkomst

8 �

Polismyndigheten, S�kerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, �klagar-

myndigheten, Kustbevakningen och Skatteverket f�r medges direkt�tkomst
till personuppgifter i Tullverkets brottsbek�mpande verksamhet. Direkt�t-
komsten f�r endast avse personuppgifter som �r gemensamt tillg�ngliga.

En myndighet som har medgetts direkt�tkomst ansvarar f�r att tillg�ngen

till personuppgifter begr�nsas till vad varje tj�nsteman beh�ver f�r att kunna
fullg�ra sina arbetsuppgifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med st�d

av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela n�rmare f�reskrifter om omfattningen
av direkt�tkomsten samt om beh�righet och s�kerhet.

4 kap. Bevarande och gallring av personuppgifter

Generella best�mmelser

1 �

Personuppgifter f�r inte bevaras under l�ngre tid �n vad som beh�vs f�r

n�got eller n�gra av de �ndam�l som anges i lagen.

background image

8

SFS 2017:447

I f�ljande paragrafer anges hur l�nge uppgifter som behandlas automatise-

rat l�ngst f�r bevaras:

1. 3 och 4 �� om uppgifter som inte har gjorts gemensamt tillg�ngliga,
2. 57 �� om uppgifter i �renden om utredning eller beivrande av brott som

har gjorts gemensamt tillg�ngliga, och

3. 9 och 10 �� om andra uppgifter som har gjorts gemensamt tillg�ngliga

�n som anges i 2.

2 �

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer kan med

st�d av 8 kap. 7 � regeringsformen meddela f�reskrifter om

1. att vissa kategorier av personuppgifter f�r bevaras i den brotts-

bek�mpande verksamheten under l�ngre tid �n vad som anges i 6, 7, 9 och
10 ��,

2. att personuppgifter, med avvikelse fr�n 3 � f�rsta stycket, 9 och 10 ��,

f�r bevaras f�r historiska, statistiska eller vetenskapliga �ndam�l, och

3. digital arkivering.

Personuppgifter som inte har gjorts gemensamt tillg�ngliga

3 �

Personuppgifter som behandlas automatiserat och som inte har gjorts

gemensamt tillg�ngliga ska, om de behandlas i ett �rende, gallras senast ett �r
efter det att �rendet avslutades. Om de inte kan h�nf�ras till ett �rende, ska
uppgifterna gallras senast ett �r efter det att de behandlades automatiserat f�r-
sta g�ngen.

F�rsta stycket g�ller inte personuppgifter i �renden om utredning eller be-

ivrande av brott.

4 �

I 4 kap. 8 � tullagen (2016:253) och 16 � lagen (1996:701) om Tullver-

kets befogenheter vid Sveriges gr�ns mot ett annat land inom Europeiska uni-
onen finns best�mmelser om lagring och f�rst�ring av vissa uppgifter fr�n
transportf�retag.

Gemensamt tillg�ngliga uppgifter i �renden om utredning eller
beivrande av brott

5 �

I 6 och 7 �� anges hur l�nge personuppgifter i vissa �renden om utred-

ning eller beivrande av brott som har gjorts gemensamt tillg�ngliga f�r beva-
ras i Tullverkets brottsbek�mpande verksamhet.

6 �

Om en brottsanm�lan avskrivs p� grund av att den p�st�dda g�rningen

inte utg�r brott, f�r personuppgifterna i anm�lan inte l�ngre behandlas i Tull-
verkets brottsbek�mpande verksamhet. Om en brottsanm�lan i annat fall inte
har lett till f�runders�kning eller annan motsvarande utredning, f�r person-
uppgifterna inte behandlas i Tullverkets brottsbek�mpande verksamhet n�r
�tal inte l�ngre f�r v�ckas f�r brottet.

7 �

Om en f�runders�kning har lett till �tal eller annan domstolspr�vning,

f�r personuppgifterna i f�runders�kningen inte behandlas i Tullverkets brotts-
bek�mpande verksamhet n�r det har f�rflutit fem �r efter utg�ngen av det
kalender�r d� domen, eller det beslut som meddelades med anledning av
talan, fick laga kraft.

background image

9

SFS 2017:447

Om en f�runders�kning har lagts ned eller avslutats p� annat s�tt �n genom

�tal, f�r personuppgifterna i f�runders�kningen inte behandlas i Tullverkets
brottsbek�mpande verksamhet n�r det har f�rflutit fem �r efter utg�ngen av
det kalender�r d� �klagarens eller f�runders�kningsledarens beslut meddela-
des.

F�rsta och andra styckena g�ller �ven personuppgifter i andra utredningar

som handl�ggs enligt best�mmelser i 23 kap. r�tteg�ngsbalken.

8 �

Om en f�runders�kning mot en person har lagts ned, om ett �tal har

lagts ned eller om en frik�nnande dom har f�tt laga kraft, f�r personen inte
l�ngre vara s�kbar som misst�nkt.

�vriga gemensamt tillg�ngliga uppgifter

9 �

Personuppgifter som har gjorts gemensamt tillg�ngliga enligt 3 kap. 2 �

f�rsta stycket 1 eller 2 ska gallras enligt andrafj�rde styckena.

Uppgifter som kan antas ha samband med s�dan brottslig verksamhet som

anges i 3 kap. 2 � f�rsta stycket 1 ska gallras senast tre �r efter utg�ngen av
det kalender�r d� registreringen avseende personen gjordes. Uppgifter som
kan antas ha samband med brottslig verksamhet som innefattar brott f�r vilket
det �r f�reskrivet f�ngelse i tv� �r eller d�r�ver ska dock gallras senast fem �r
efter utg�ngen av det kalender�r d� registreringen gjordes. Om en ny registre-
ring betr�ffande personen g�rs f�re utg�ngen av gallringsfristen, beh�ver de
uppgifter som finns om personen inte gallras s� l�nge n�gon av uppgifterna
om honom eller henne f�r bevaras.

Uppgifter som har behandlats i samband med s�dan �vervakning som avses

i 3 kap. 2 � f�rsta stycket 2 ska gallras senast tio �r efter utg�ngen av det
kalender�r d� den senaste registreringen avseende personen gjordes.

Den tid d� en misst�nkt eller �vervakad person avtj�nar ett f�ngelsestraff

eller genomg�r sluten ungdomsv�rd eller r�ttspsykiatrisk v�rd med s�rskild
utskrivningspr�vning ska inte r�knas med vid ber�kningen av de frister som
anges i andra och tredje styckena.

10 �

Personuppgifter som har gjorts gemensamt tillg�ngliga enligt 3 kap.

2 � f�rsta stycket 4 eller 5 ska gallras enligt andra eller tredje stycket.

Uppgifter som har behandlats med st�d av 3 kap. 2 � f�rsta stycket 4 ska

gallras senast ett �r efter utg�ngen av det kalender�r d� �rendet som uppgif-
terna behandlades i avslutades.

Uppgifter som har behandlats med st�d av 3 kap. 2 � f�rsta stycket 5 ska

gallras senast ett �r efter utg�ngen av det kalender�r d� de behandlades auto-
matiserat f�rsta g�ngen.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2017.
2. Genom lagen upph�vs lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i

Tullverkets brottsbek�mpande verksamhet.

3. F�ljande best�mmelser i denna lag beh�ver inte till�mpas f�rr�n den 1

januari 2019

a) 3 kap. 6 och 7 �� om s�kning,

background image

10

SFS 2017:447

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

b) 4 kap. 6 och 7 �� om behandling av personuppgifter i brottsanm�l-

ningar, avslutade f�runders�kningar och andra utredningar som handl�ggs
enligt best�mmelserna i 23 kap. r�tteg�ngsbalken, och

c) 4 kap. 8 � om s�kning.

P� regeringens v�gnar

STEFAN L�FVEN

MAGDALENA ANDERSSON
(Finansdepartementet)

;