SFS 2017:451 Förordning om ändring i tullförordningen (2016:287)

170451.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:ENDLGC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:ENDLHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:ENDLHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:ENDLHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:ENDLHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:ENDLGC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:ENDLHC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ENDLGC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:ENDLGC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:ENDLGC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om �ndring i tullf�rordningen (2016:287);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 24 maj 2017.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att det i tullf�rordningen (2016:287) ska inf�ras en</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">ny paragraf, 5 kap. 1 a �, och n�rmast f�re 5 kap. 1 a � en ny rubrik av f�l-<br/>jande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:361px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:388px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Vite</b></p> <p style="position:absolute;top:414px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:413px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10">Om Tullverket avser att utf�rda vitesf�rel�ggande enligt tullagen</p> <p style="position:absolute;top:431px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">(2016:253), ska p� beg�ran upplysning l�mnas om huruvida det i den brotts-<br/>bek�mpande verksamheten finns uppgifter som inneb�r att vite enligt 7 kap.<br/>6 � tullagen inte f�r f�rel�ggas.</p> <p style="position:absolute;top:502px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2017.</p> <p style="position:absolute;top:537px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MAGDALENA ANDERSSON</p> <p style="position:absolute;top:589px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft17">Lena Gustafson<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:451</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i tullf�rordningen (2016:287);

utf�rdad den 24 maj 2017.

Regeringen f�reskriver att det i tullf�rordningen (2016:287) ska inf�ras en

ny paragraf, 5 kap. 1 a �, och n�rmast f�re 5 kap. 1 a � en ny rubrik av f�l-
jande lydelse.

5 kap.

Vite

1 a �

Om Tullverket avser att utf�rda vitesf�rel�ggande enligt tullagen

(2016:253), ska p� beg�ran upplysning l�mnas om huruvida det i den brotts-
bek�mpande verksamheten finns uppgifter som inneb�r att vite enligt 7 kap.
6 � tullagen inte f�r f�rel�ggas.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2017.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

SFS 2017:451

Utkom fr�n trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;