SFS 2017:462 Förordning om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

170462.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.