SFS 2017:463 Förordning om ändring i förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.

170463.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:AIELEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:AIELEI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:AIELEI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:AIELEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:AIELEI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:AIELEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:AIELEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:AIELEI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AIELEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:AIELEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:AIELEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:AIELEI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:AIELEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:AIELEH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1980:631) om <br/>ers�ttning av allm�nna medel f�r skada orsakad av <br/>deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program <br/>eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 24 maj 2017.</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 1 � f�rordningen (1980:631) om ers�ttning av</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">allm�nna medel f�r skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt<br/>program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.</p> <p style="position:absolute;top:375px;left:369px;white-space:nowrap" class="ft13">1 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:411px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:409px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:411px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Ers�ttning av allm�nna medel l�mnas enligt denna f�rordning till</p> <p style="position:absolute;top:429px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">arbetsgivare och annan anordnare av rehabilitering eller ett arbetsmarknads-<br/>politiskt program �n det regulj�ra skolv�sendet, f�r skador som orsakats av<br/>den som</p> <p style="position:absolute;top:481px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock inte f�r st�d till start</p> <p style="position:absolute;top:498px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">av n�ringsverksamhet, och f�r aktivitetsst�d eller utvecklingsers�ttning enligt<br/>f�rordningen (1996:1100) om aktivitetsst�d eller etableringsers�ttning enligt<br/>lagen (2010:197) om etableringsinsatser f�r vissa nyanl�nda invandrare,</p> <p style="position:absolute;top:550px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">2. utan att f� aktivitetsst�d eller utvecklingsers�ttning<br/>a) deltar i jobbgarantin f�r ungdomar och �r under 18 �r, eller<br/>b) deltar i jobb- och utvecklingsgarantin,<br/>3. deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering och<br/>a) f�r rehabiliteringsers�ttning, sjukers�ttning, aktivitetsers�ttning eller er-</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">s�ttning fr�n arbetsskadef�rs�kringen enligt socialf�rs�kringsbalken, eller</p> <p style="position:absolute;top:655px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">b) f�r motsvarande ers�ttning i en stat som omfattas av Europaparlamentets</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">och r�dets f�rordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning<br/>av de sociala trygghetssystemen,</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. fullg�r praktik eller tar del av utbildning hos annan �n arbetsgivaren</p> <p style="position:absolute;top:724px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">under en anst�llning med l�nebidrag f�r utveckling i anst�llning enligt f�rord-<br/>ningen (2017:462) om s�rskilda insatser f�r personer med funktionsneds�tt-<br/>ning som medf�r nedsatt arbetsf�rm�ga, eller</p> <p style="position:absolute;top:777px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. g�r ett obligatoriskt studiebes�k, ett bes�k f�r kartl�ggning av s�kan-</p> <p style="position:absolute;top:794px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">dens yrkeskunskaper eller ett f�rbes�k vid en icke-statlig arbetsplats innan<br/>han eller hon anvisas ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock inte f�re en<br/>anvisning till st�d till start av n�ringsverksamhet, och f�r aktivitetsst�d, ut-<br/>vecklingsers�ttning eller etableringsers�ttning, anvisas det arbetsmarknads-<br/>politiska programmet arbetsmarknadsutbildning utan att f� aktivitetsst�d eller</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2000:643.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2012:639.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:463</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:463</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">anvisas jobbgarantin f�r ungdomar utan att f� aktivitetsst�d eller utvecklings-<br/>ers�ttning.</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Skadan ska ha orsakats under ett s�dant bes�k som avses i f�rsta stycket 5</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">eller i verksamhet som helt eller delvis f�rlagts till en icke-statlig arbetsplats<br/>eller hos en annan anordnare av arbetsmarknadsutbildning eller annan utbild-<br/>ning �n det regulj�ra skolv�sendet.</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2017.</p> <p style="position:absolute;top:208px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:243px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">YLVA JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:261px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Susanne S�dersten<br/>(Arbetsmarknadsdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1980:631) om
ers�ttning av allm�nna medel f�r skada orsakad av
deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program
eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.;

utf�rdad den 24 maj 2017.

Regeringen f�reskriver att 1 � f�rordningen (1980:631) om ers�ttning av

allm�nna medel f�r skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt
program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.

1 ska ha f�ljande lydelse.

1 �

2

Ers�ttning av allm�nna medel l�mnas enligt denna f�rordning till

arbetsgivare och annan anordnare av rehabilitering eller ett arbetsmarknads-
politiskt program �n det regulj�ra skolv�sendet, f�r skador som orsakats av
den som

1. deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock inte f�r st�d till start

av n�ringsverksamhet, och f�r aktivitetsst�d eller utvecklingsers�ttning enligt
f�rordningen (1996:1100) om aktivitetsst�d eller etableringsers�ttning enligt
lagen (2010:197) om etableringsinsatser f�r vissa nyanl�nda invandrare,

2. utan att f� aktivitetsst�d eller utvecklingsers�ttning
a) deltar i jobbgarantin f�r ungdomar och �r under 18 �r, eller
b) deltar i jobb- och utvecklingsgarantin,
3. deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering och
a) f�r rehabiliteringsers�ttning, sjukers�ttning, aktivitetsers�ttning eller er-

s�ttning fr�n arbetsskadef�rs�kringen enligt socialf�rs�kringsbalken, eller

b) f�r motsvarande ers�ttning i en stat som omfattas av Europaparlamentets

och r�dets f�rordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning
av de sociala trygghetssystemen,

4. fullg�r praktik eller tar del av utbildning hos annan �n arbetsgivaren

under en anst�llning med l�nebidrag f�r utveckling i anst�llning enligt f�rord-
ningen (2017:462) om s�rskilda insatser f�r personer med funktionsneds�tt-
ning som medf�r nedsatt arbetsf�rm�ga, eller

5. g�r ett obligatoriskt studiebes�k, ett bes�k f�r kartl�ggning av s�kan-

dens yrkeskunskaper eller ett f�rbes�k vid en icke-statlig arbetsplats innan
han eller hon anvisas ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock inte f�re en
anvisning till st�d till start av n�ringsverksamhet, och f�r aktivitetsst�d, ut-
vecklingsers�ttning eller etableringsers�ttning, anvisas det arbetsmarknads-
politiska programmet arbetsmarknadsutbildning utan att f� aktivitetsst�d eller

1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2000:643.

2 Senaste lydelse 2012:639.

SFS 2017:463

Utkom fr�n trycket
den 7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:463

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

anvisas jobbgarantin f�r ungdomar utan att f� aktivitetsst�d eller utvecklings-
ers�ttning.

Skadan ska ha orsakats under ett s�dant bes�k som avses i f�rsta stycket 5

eller i verksamhet som helt eller delvis f�rlagts till en icke-statlig arbetsplats
eller hos en annan anordnare av arbetsmarknadsutbildning eller annan utbild-
ning �n det regulj�ra skolv�sendet.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2017.

P� regeringens v�gnar

YLVA JOHANSSON

Susanne S�dersten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

;