SFS 2017:464 Förordning om ändring i förordningen (1998:1773) om ersättning vid särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning

170464.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:IHCECL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:IHCECM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:IHCECM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:IHCECM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:IHCECL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:IHCECL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:IHCECL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:IHCECM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IHCECL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:IHCECL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:IHCECL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1998:1773) om <br/>ers�ttning vid s�rskilda insatser f�r personer med <br/>tre fj�rdedels sjukers�ttning eller <br/>aktivitetsers�ttning;</b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 24 maj 2017.</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 2 � f�rordningen (1998:1773) om ers�ttning vid</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">s�rskilda insatser f�r personer med tre fj�rdedels sjukers�ttning eller aktivi-<br/>tetsers�ttning ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:411px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:409px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:411px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Ers�ttning ska betalas</p> <p style="position:absolute;top:429px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. vid anst�llning med l�nebidrag f�r anst�llning med ett belopp som mot-</p> <p style="position:absolute;top:446px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">svarar l�nebidraget, och</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. vid anst�llning hos Samhall Aktiebolag med ett belopp som motsvarar</p> <p style="position:absolute;top:481px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">kostnaden f�r l�n och andra f�rm�ner enligt kollektivavtal samt avgifter som<br/>ska betalas enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om<br/>allm�n l�neavgift.</p> <p style="position:absolute;top:533px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Ers�ttningen betalas ut av F�rs�kringskassan efter s�rskild framst�llning.</p> <p style="position:absolute;top:550px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">Ers�ttning enligt 1 betalas till Arbetsf�rmedlingen. Ers�ttning enligt 2 betalas<br/>till Samhall Aktiebolag.</p> <p style="position:absolute;top:604px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2017.</p> <p style="position:absolute;top:638px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:673px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNIKA STRANDH�LL</p> <p style="position:absolute;top:691px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Kjell Rempler<br/>(Socialdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2010:1706.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:464</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1998:1773) om
ers�ttning vid s�rskilda insatser f�r personer med
tre fj�rdedels sjukers�ttning eller
aktivitetsers�ttning;

utf�rdad den 24 maj 2017.

Regeringen f�reskriver att 2 � f�rordningen (1998:1773) om ers�ttning vid

s�rskilda insatser f�r personer med tre fj�rdedels sjukers�ttning eller aktivi-
tetsers�ttning ska ha f�ljande lydelse.

2 �

1

Ers�ttning ska betalas

1. vid anst�llning med l�nebidrag f�r anst�llning med ett belopp som mot-

svarar l�nebidraget, och

2. vid anst�llning hos Samhall Aktiebolag med ett belopp som motsvarar

kostnaden f�r l�n och andra f�rm�ner enligt kollektivavtal samt avgifter som
ska betalas enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om
allm�n l�neavgift.

Ers�ttningen betalas ut av F�rs�kringskassan efter s�rskild framst�llning.

Ers�ttning enligt 1 betalas till Arbetsf�rmedlingen. Ers�ttning enligt 2 betalas
till Samhall Aktiebolag.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2017.

P� regeringens v�gnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:1706.

SFS 2017:464

Utkom fr�n trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;