SFS 2017:469 Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

170469.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.