SFS 2017:470 Förordning om ändring i förordningen (1991:1339) om betalningsföreläggande och handräckning

170470.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:JEKINF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:JEKING+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:JEKING+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:JEKINH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:JEKING+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:JEKINF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:JEKINF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:JEKINF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:JEKING+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JEKINF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:JEKINF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:JEKINF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1991:1339) om <br/>betalningsf�rel�ggande och handr�ckning;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 24 maj 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1991:1339) om betal-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ningsf�rel�ggande och handr�ckning </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i> att 5 � ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det ska inf�ras tv� nya paragrafer, 8 och 9 ��, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:390px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid inbetalning av ans�kningsavgiften ska s�kanden ange svarandens</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">personnummer eller organisationsnummer. </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">I m�l om avl�gsnande beh�ver s�dana uppgifter l�mnas endast om de �r</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">k�nda f�r s�kanden.</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:475px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">En ans�kan om avl�gsnande ska s� l�ngt m�jligt inneh�lla uppgifter</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">om svarandenas antal, hur l�nge de har funnits p� platsen och om ans�kan kan<br/>antas avse barn. </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om s�dana uppgifter om svaranden som avses i 18 � f�rsta stycket lagen</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">(1990:746) om betalningsf�rel�ggande och handr�ckning saknas eller �r<br/>ofullst�ndiga, ska s�kanden ange vad han eller hon har gjort f�r att f� fram<br/>dessa uppgifter. </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:614px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid en ans�kan om avl�gsnande ska Kronofogdemyndigheten genast</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">underr�tta socialn�mnden i den kommun d�r avl�gsnandet enligt ans�kan ska<br/>ske. Av underr�ttelsen ska det framg� om det kan antas att avl�gsnandet avser<br/>barn.</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2017. </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MAGDALENA ANDERSSON</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Linda Haggren<br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Tidigare 8 � upph�vd genom 2006:770.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Tidigare 9 � upph�vd genom 2006:770. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:470</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1991:1339) om
betalningsf�rel�ggande och handr�ckning;

utf�rdad den 24 maj 2017.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1991:1339) om betal-

ningsf�rel�ggande och handr�ckning

dels att 5 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras tv� nya paragrafer, 8 och 9 ��, av f�ljande lydelse.

5 �

Vid inbetalning av ans�kningsavgiften ska s�kanden ange svarandens

personnummer eller organisationsnummer.

I m�l om avl�gsnande beh�ver s�dana uppgifter l�mnas endast om de �r

k�nda f�r s�kanden.

8 �

1

En ans�kan om avl�gsnande ska s� l�ngt m�jligt inneh�lla uppgifter

om svarandenas antal, hur l�nge de har funnits p� platsen och om ans�kan kan
antas avse barn.

Om s�dana uppgifter om svaranden som avses i 18 � f�rsta stycket lagen

(1990:746) om betalningsf�rel�ggande och handr�ckning saknas eller �r
ofullst�ndiga, ska s�kanden ange vad han eller hon har gjort f�r att f� fram
dessa uppgifter.

9 �

2

Vid en ans�kan om avl�gsnande ska Kronofogdemyndigheten genast

underr�tta socialn�mnden i den kommun d�r avl�gsnandet enligt ans�kan ska
ske. Av underr�ttelsen ska det framg� om det kan antas att avl�gsnandet avser
barn.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2017.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Linda Haggren
(Finansdepartementet)

1 Tidigare 8 � upph�vd genom 2006:770.

2 Tidigare 9 � upph�vd genom 2006:770.

SFS 2017:470

Utkom fr�n trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;