SFS 2017:471 Förordning om ändring i förordningen (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten

170471.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:JGJDMP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:JGJDNP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:JGJDNP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:JGJDMP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:JGJDOA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:JGJDNP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:JGJDMP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:JGJDMP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:JGJDNP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JGJDMP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:JGJDMP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:JGJDMP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1992:1094) om avgifter <br/>vid Kronofogdemyndigheten;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 24 maj 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1992:1094) om avgifter</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">vid Kronofogdemyndigheten</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft13">1</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels </i>att 6 � ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels </i>att det ska inf�ras en ny paragraf, 15 a �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:390px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:388px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Grundavgiften �r 600 kronor, om inte n�got annat f�ljer av andra eller</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tredje stycket. </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Grundavgiften f�r verkst�llighet av en s�dan intr�ngsunders�kning som av-</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ses i 18 kap. 6 a � uts�kningsf�rordningen (1981:981) �r 5 000 kronor.</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Grundavgiften f�r verkst�llighet av ett avl�gsnande enligt 16 kap. uts�k-</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ningsbalken �r 300 kronor. </p> <p style="position:absolute;top:512px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>15 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:511px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft10">S�kandens ansvar f�r grundavgifter i ett m�l om avl�gsnande �r</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">totalt h�gst 3 000 kronor. </p> <p style="position:absolute;top:565px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2017. </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MAGDALENA ANDERSSON</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Linda Haggren<br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2006:880.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 Senaste lydelse 2007:795. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:471</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1992:1094) om avgifter
vid Kronofogdemyndigheten;

utf�rdad den 24 maj 2017.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1992:1094) om avgifter

vid Kronofogdemyndigheten

1

dels att 6 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras en ny paragraf, 15 a �, av f�ljande lydelse.

6 �

2

Grundavgiften �r 600 kronor, om inte n�got annat f�ljer av andra eller

tredje stycket.

Grundavgiften f�r verkst�llighet av en s�dan intr�ngsunders�kning som av-

ses i 18 kap. 6 a � uts�kningsf�rordningen (1981:981) �r 5 000 kronor.

Grundavgiften f�r verkst�llighet av ett avl�gsnande enligt 16 kap. uts�k-

ningsbalken �r 300 kronor.

15 a �

S�kandens ansvar f�r grundavgifter i ett m�l om avl�gsnande �r

totalt h�gst 3 000 kronor.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2017.

P� regeringens v�gnar

MAGDALENA ANDERSSON

Linda Haggren
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av f�rordningens rubrik 2006:880.

2 Senaste lydelse 2007:795.

SFS 2017:471

Utkom fr�n trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;