SFS 2017:472 Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937)

170472.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.