SFS 2017:474 Lag om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

170474.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.