SFS 2017:477 Lag om ändring i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden

170477.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.