SFS 2017:484 Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551)

170484.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.