SFS 2017:486 Förordning om utredningen i ärenden om ikraftträdande av en framtidsfullmakt

170486.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om utredningen i ärenden om ikraftträdande av en
framtidsfullmakt;

utfärdad den 24 maj 2017.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Socialstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om sådan utredning i

ärenden om ikraftträdande av en framtidsfullmakt som avses i 13 § lagen
(2017:310) om framtidsfullmakter.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

SFS 2017:486

Utkom från trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017