SFS 2017:499 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

170499.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.