SFS 2017:506 Förordning om ändring i tillträdesförordningen (1992:118)

170506.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:PBBPMK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:PBBPNL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:PBBPNL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:PBBPNL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:PBBPMK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:PBBPMK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:PBBPMK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:PBBPNL+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PBBPMK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:PBBPMK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:PBBPMK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i tilltr�desf�rordningen (1992:118);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 24 maj 2017.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 4 � tilltr�desf�rordningen (1992:118) ska ha f�l-</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">jande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:333px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Tillst�nd f�r tilltr�de till svenskt territorium kr�vs f�r utl�ndska stats-</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">fartyg och statsluftfartyg i andra fall �n som s�gs i 3 � samt f�r utl�ndska<br/>milit�ra fordon.</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Tillst�nd beh�vs dock inte f�r statsfartyg och statsluftfartyg som �r i n�d</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">eller som anv�nds av ett utl�ndskt stats�verhuvud vid bes�k i Sverige.</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Tillst�nd beh�vs inte heller f�r andra utl�ndska statsfartyg �n �rlogsfartyg</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">eller andra utl�ndska statsluftfartyg �n milit�ra stridsflygplan som anv�nds av<br/>utl�ndska tj�nstem�n som p� svenskt territorium utf�r</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. polisuppgifter med st�d av 2 eller 4 kap. lagen (2017:496) om internatio-</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">nellt polisi�rt samarbete, eller</p> <p style="position:absolute;top:509px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. tulluppgifter med st�d av 3 kap. 1 eller 2 � lagen (2000:1219) om inter-</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">nationellt tullsamarbete.</p> <p style="position:absolute;top:544px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�reskrifter om skyldighet att samr�da med eller underr�tta F�rsvars-</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">makten i fall som avses i tredje stycket finns i 2 kap. 1 � och 4 kap. 7 � f�r-<br/>ordningen (2017:504) om internationellt polisi�rt samarbete och i 4 � f�rord-<br/>ningen (2000:1222) om internationellt tullsamarbete.</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 juli 2017.</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">PETER HULTQVIST</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Maria Hedeg�rd<br/>(F�rsvarsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2010:707.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:506</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i tilltr�desf�rordningen (1992:118);

utf�rdad den 24 maj 2017.

Regeringen f�reskriver att 4 � tilltr�desf�rordningen (1992:118) ska ha f�l-

jande lydelse.

4 �

1

Tillst�nd f�r tilltr�de till svenskt territorium kr�vs f�r utl�ndska stats-

fartyg och statsluftfartyg i andra fall �n som s�gs i 3 � samt f�r utl�ndska
milit�ra fordon.

Tillst�nd beh�vs dock inte f�r statsfartyg och statsluftfartyg som �r i n�d

eller som anv�nds av ett utl�ndskt stats�verhuvud vid bes�k i Sverige.

Tillst�nd beh�vs inte heller f�r andra utl�ndska statsfartyg �n �rlogsfartyg

eller andra utl�ndska statsluftfartyg �n milit�ra stridsflygplan som anv�nds av
utl�ndska tj�nstem�n som p� svenskt territorium utf�r

1. polisuppgifter med st�d av 2 eller 4 kap. lagen (2017:496) om internatio-

nellt polisi�rt samarbete, eller

2. tulluppgifter med st�d av 3 kap. 1 eller 2 � lagen (2000:1219) om inter-

nationellt tullsamarbete.

F�reskrifter om skyldighet att samr�da med eller underr�tta F�rsvars-

makten i fall som avses i tredje stycket finns i 2 kap. 1 � och 4 kap. 7 � f�r-
ordningen (2017:504) om internationellt polisi�rt samarbete och i 4 � f�rord-
ningen (2000:1222) om internationellt tullsamarbete.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 juli 2017.

P� regeringens v�gnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedeg�rd
(F�rsvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:707.

SFS 2017:506

Utkom fr�n trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;