SFS 2017:508 Förordning om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

170508.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:PEIHBE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:PEIHBF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:PEIHBF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:PEIHBF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:PEIHBE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:PEIHBE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:PEIHBE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:PEIHBF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PEIHBE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:PEIHBE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:PEIHBE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:PEIHBF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:PEIHBE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PEIHBE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1995:1301) om <br/>handl�ggning av skadest�ndsanspr�k mot staten;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 24 maj 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 3 � f�rordningen (1995:1301) om handl�ggning</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">av skadest�ndsanspr�k mot staten ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Justitiekanslern handl�gger anspr�k p� ers�ttning med st�d av </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18"> 36 kap. 17 � andra stycket brottsbalken,<br/> 2 kap. 1 � eller 3 kap. 1 eller 2 � skadest�ndslagen (1972:207), om</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">anspr�ket grundas p� ett p�st�ende om felaktigt beslut eller underl�tenhet att<br/>meddela beslut,</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18"> 23 � datalagen (1973:289),<br/> 48 � personuppgiftslagen (1998:204), 2 kap. 6 � lagen (2007:258) om</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">behandling av personuppgifter i F�rsvarsmaktens f�rsvarsunderr�ttelseverk-<br/>samhet och milit�ra s�kerhetstj�nst och 2 kap. 5 � lagen (2007:259) om<br/>behandling av personuppgifter i F�rsvarets radioanstalts f�rsvarsunderr�t-<br/>telse- och utvecklingsverksamhet,</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> lagen (1998:714) om ers�ttning vid frihetsber�vanden och andra tv�ngs-</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">�tg�rder, dock inte anspr�k som avses i 8 � i den lagen,</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> 5 kap. 3 � lagen (2017:496) om internationellt polisi�rt samarbete, om</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">anspr�ket grundas p� ett p�st�ende om felaktigt beslut eller underl�tenhet att<br/>meddela beslut,</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> 26 � lagen (2011:111) om f�rst�rande av vissa h�lsofarliga missbruks-</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">substanser,</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18"> 46 kap. 20 � skattef�rfarandelagen (2011:1244), eller<br/> 44 � kamera�vervakningslagen (2013:460).<br/>Justitiekanslern handl�gger ocks� anspr�k p� ers�ttning som grundas p� ett</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">p�st�ende om �vertr�delse av gemenskapsr�tten.</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Av 4 � f�ljer att vissa anspr�k p� ers�ttning med st�d av 3 kap. 1 eller 2 �</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">skadest�ndslagen handl�ggs av Kammarkollegiet.</p> <p style="position:absolute;top:791px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 juli 2017.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r anspr�k p� ers�ttning med</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">st�d av 13 � lagen (2000:343) om internationellt polisi�rt samarbete.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2013:462.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:508</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:508</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Tobias Eriksson<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1995:1301) om
handl�ggning av skadest�ndsanspr�k mot staten;

utf�rdad den 24 maj 2017.

Regeringen f�reskriver att 3 � f�rordningen (1995:1301) om handl�ggning

av skadest�ndsanspr�k mot staten ska ha f�ljande lydelse.

3 �

1

Justitiekanslern handl�gger anspr�k p� ers�ttning med st�d av

 36 kap. 17 � andra stycket brottsbalken,
 2 kap. 1 � eller 3 kap. 1 eller 2 � skadest�ndslagen (1972:207), om

anspr�ket grundas p� ett p�st�ende om felaktigt beslut eller underl�tenhet att
meddela beslut,

 23 � datalagen (1973:289),
 48 � personuppgiftslagen (1998:204), 2 kap. 6 � lagen (2007:258) om

behandling av personuppgifter i F�rsvarsmaktens f�rsvarsunderr�ttelseverk-
samhet och milit�ra s�kerhetstj�nst och 2 kap. 5 � lagen (2007:259) om
behandling av personuppgifter i F�rsvarets radioanstalts f�rsvarsunderr�t-
telse- och utvecklingsverksamhet,

 lagen (1998:714) om ers�ttning vid frihetsber�vanden och andra tv�ngs-

�tg�rder, dock inte anspr�k som avses i 8 � i den lagen,

 5 kap. 3 � lagen (2017:496) om internationellt polisi�rt samarbete, om

anspr�ket grundas p� ett p�st�ende om felaktigt beslut eller underl�tenhet att
meddela beslut,

 26 � lagen (2011:111) om f�rst�rande av vissa h�lsofarliga missbruks-

substanser,

 46 kap. 20 � skattef�rfarandelagen (2011:1244), eller
 44 � kamera�vervakningslagen (2013:460).
Justitiekanslern handl�gger ocks� anspr�k p� ers�ttning som grundas p� ett

p�st�ende om �vertr�delse av gemenskapsr�tten.

Av 4 � f�ljer att vissa anspr�k p� ers�ttning med st�d av 3 kap. 1 eller 2 �

skadest�ndslagen handl�ggs av Kammarkollegiet.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 juli 2017.
2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r anspr�k p� ers�ttning med

st�d av 13 � lagen (2000:343) om internationellt polisi�rt samarbete.

1 Senaste lydelse 2013:462.

SFS 2017:508

Utkom fr�n trycket
den 7 juni 2017

background image

2

SFS 2017:508

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

;