SFS 2017:509 Förordning om ändring i vapenförordningen (1996:70)

170509.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:PFGFEC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:PFGFFD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:PFGFFD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:PFGFFD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:PFGFFD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:PFGFEC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:PFGFEC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:PFGFEC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:PFGFFD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PFGFEC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:PFGFEC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:PFGFEC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i vapenf�rordningen (1996:70);</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 24 maj 2017.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 4 kap. 4 � vapenf�rordningen (1996:70) ska ha</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>4 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:370px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:368px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">F�retr�dare f�r en annan stats myndighet som tillf�lligt tj�nstg�r i Sve-</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">rige enligt lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete eller lagen<br/>(2017:496) om internationellt polisi�rt samarbete undantas enligt 11 kap.<br/>1 � f vapenlagen (1996:67) fr�n lagens best�mmelser om skjutvapen och<br/>ammunition.</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rsta stycket g�ller ocks� den som tillf�lligt tj�nstg�r i Sverige enligt</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2016/1624 av den 14 septem-<br/>ber 2016 om en europeisk gr�ns- och kustbevakning och om �ndring av<br/>Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2016/399 och upph�vande av<br/>Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 863/2007, r�dets f�rord-<br/>ning (EG) nr 2007/2004 och r�dets beslut 2005/267/EG.</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 juli 2017.</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ANDERS YGEMAN</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft19">Ida Wettervik<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2009:142.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:509</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i vapenf�rordningen (1996:70);

utf�rdad den 24 maj 2017.

Regeringen f�reskriver att 4 kap. 4 � vapenf�rordningen (1996:70) ska ha

f�ljande lydelse.

4 kap.

4 �

1

F�retr�dare f�r en annan stats myndighet som tillf�lligt tj�nstg�r i Sve-

rige enligt lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete eller lagen
(2017:496) om internationellt polisi�rt samarbete undantas enligt 11 kap.
1 � f vapenlagen (1996:67) fr�n lagens best�mmelser om skjutvapen och
ammunition.

F�rsta stycket g�ller ocks� den som tillf�lligt tj�nstg�r i Sverige enligt

Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2016/1624 av den 14 septem-
ber 2016 om en europeisk gr�ns- och kustbevakning och om �ndring av
Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EU) 2016/399 och upph�vande av
Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 863/2007, r�dets f�rord-
ning (EG) nr 2007/2004 och r�dets beslut 2005/267/EG.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 juli 2017.

P� regeringens v�gnar

ANDERS YGEMAN

Ida Wettervik
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:142.

SFS 2017:509

Utkom fr�n trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;