SFS 2017:512 Förordning om ändring i förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen

170512.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:PMBMCC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:PMBMCD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:PMBMCD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:PMBMCD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:12px;font-family:PMBMCC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:19px;font-family:PMBMCD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PMBMCC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:15px;font-family:PMBMCC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:PMBMCC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2007:975) med <br/>instruktion f�r Datainspektionen;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 24 maj 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att det i f�rordningen (2007:975) med instruktion</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r Datainspektionen ska inf�ras en ny paragraf, 3 c �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>3 c �</b></p> <p style="position:absolute;top:355px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten �r tillsynsmyndighet f�r behandling av personuppgifter</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">enligt avtalet av den 16 december 2011 mellan Konungariket Sveriges<br/>regering och Amerikas f�renta staters regering om ett f�rst�rkt samarbete f�r<br/>att f�rebygga och bek�mpa brottslighet och fullg�r de f�rpliktelser som<br/>n�mns i 8 kap. 12 � f�rordningen (2017:504) om internationellt polisi�rt sam-<br/>arbete.</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 juli 2017.</p> <p style="position:absolute;top:512px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:565px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft16">Frida G�ranson<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:512</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2007:975) med
instruktion f�r Datainspektionen;

utf�rdad den 24 maj 2017.

Regeringen f�reskriver att det i f�rordningen (2007:975) med instruktion

f�r Datainspektionen ska inf�ras en ny paragraf, 3 c �, av f�ljande lydelse.

3 c �

Myndigheten �r tillsynsmyndighet f�r behandling av personuppgifter

enligt avtalet av den 16 december 2011 mellan Konungariket Sveriges
regering och Amerikas f�renta staters regering om ett f�rst�rkt samarbete f�r
att f�rebygga och bek�mpa brottslighet och fullg�r de f�rpliktelser som
n�mns i 8 kap. 12 � f�rordningen (2017:504) om internationellt polisi�rt sam-
arbete.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 juli 2017.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Frida G�ranson
(Justitiedepartementet)

SFS 2017:512

Utkom fr�n trycket
den 7 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;