SFS 2017:522 Förordning om ändring i förordningen (2016:775) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet

170522.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.