SFS 2017:525 Förordning om ändring i förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen

170525.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1030) med
instruktion för Arbetsförmedlingen;

utfärdad den 1 juni 2017

.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:1030) med instruktion

för Arbetsförmedlingen ska införas en ny paragraf, 23 a §, av följande lydelse.

23 a §

Vid Arbetsförmedlingen finns en överdirektör.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2017.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Susanne Södersten
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2017:525

Utkom från trycket
den 14 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017