SFS 2017:533 Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd

170533.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:925px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1996:1100) om <br/>aktivitetsst�d;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 1 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 13 � f�rordningen (1996:1100) om aktivitets-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">st�d</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft13">1 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:353px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Aktivitetsst�det minskas ocks� f�r den som f�r samma tid som aktivi-</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tetsst�det f�r</p> <p style="position:absolute;top:390px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18"> studiehj�lp eller studiemedel enligt studiest�dslagen (1999:1395), <br/> studiestartsst�d enligt lagen (2017:527) om studiestartsst�d, eller<br/> ers�ttning enligt f�rordningen (1997:1158) om statsbidrag f�r tecken-</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">spr�ksutbildning f�r vissa f�r�ldrar (TUFF).</p> <p style="position:absolute;top:459px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">I dessa fall minskas aktivitetsst�det med de belopp som den andra ers�tt-</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">ningen utg�r. F�rs�kringskassan ska betala de belopp som aktivitetsst�det<br/>minskats med till Centrala studiest�dsn�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 juli 2017.</p> <p style="position:absolute;top:565px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">YLVA JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Catharina Nordlander<br/>(Arbetsmarknadsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 F�rordningen omtryckt 2000:639.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2006:1551.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:533</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 14 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft20">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2017</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1996:1100) om
aktivitetsst�d;

utf�rdad den 1 juni 2017.

Regeringen f�reskriver att 13 � f�rordningen (1996:1100) om aktivitets-

st�d

1 ska ha f�ljande lydelse.

13 �

2

Aktivitetsst�det minskas ocks� f�r den som f�r samma tid som aktivi-

tetsst�det f�r

 studiehj�lp eller studiemedel enligt studiest�dslagen (1999:1395),
 studiestartsst�d enligt lagen (2017:527) om studiestartsst�d, eller
 ers�ttning enligt f�rordningen (1997:1158) om statsbidrag f�r tecken-

spr�ksutbildning f�r vissa f�r�ldrar (TUFF).

I dessa fall minskas aktivitetsst�det med de belopp som den andra ers�tt-

ningen utg�r. F�rs�kringskassan ska betala de belopp som aktivitetsst�det
minskats med till Centrala studiest�dsn�mnden.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 2 juli 2017.

P� regeringens v�gnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 F�rordningen omtryckt 2000:639.

2 Senaste lydelse 2006:1551.

SFS 2017:533

Utkom fr�n trycket
den 14 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;